Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Civilingenjör i datateknik 300 hp

Om programmet

Vill du vara med och påverka livet för miljoner människor – i en värld där programmerad teknik utför, förenklar och effektiviserar allt mer? Programmet civilingenjör i datateknik rustar dig för en kreativ yrkesroll där du får möjlighet att utveckla nya datatekniska system som förbättrar människors vardag. Låter det som en spännande utmaning?

Civilingenjör i datateknik ger dig en bred teknisk och naturvetenskaplig grundförståelse. Du kommer dessutom att tillägna dig spetskompetens inom inbyggda och intelligenta system, där Högskolan bedriver forskning tillsammans med näringslivet – bland annat inom hälsoteknik, robotteknik och miljö- och fordonsteknik. Dessa färdigheter hjälper dig att utvecklas i en ingenjörsroll, där du som självständig och innovativ problemlösare ska kunna kommunicera och samarbeta i en högteknologisk och internationell miljö. Utbildningen är mestadels tillämpad och sker i projektbaserad form i modern undervisningsmiljö.

Programmet Civilingenjör i datateknik erbjuder även arbetsplatsförlagd utbildning. Det nära samarbetet med näringslivet ger många värdefulla insikter och skapar en djupare förståelse för yrkets praktiska tillämpningar. De tre första åren består av kurser som ger dig grunder i datateknik, matematik, naturvetenskap och ingenjörsrollen. Programmets två sista år utgörs av teknisk fördjupning och här erbjuds två profiler med ämnesfördjupning: samverkande inbyggda system respektive intelligenta system. Du kan även sätta en personlig prägel på din utbildning, till exempel bredda din kompetens inom industriell ekonomi och organisation genom valbara kurser i innovationsledning, entreprenörskap och affärsutveckling.

Examen
Civilingenjör i datateknik.


Arbetsområden
Civilingenjörer i datateknik är eftertraktade på arbetsmarknaden och utbildningens tyngdpunkt på den problemlösande ingenjörsrollen öppnar många möjligheter för din yrkeskarriär.

Du kommer att kunna jobba med avancerade datatekniska tillämpningar inom områden som hälsoteknik, energi- och miljöteknik, transport och logistik, robotteknik och telekom. Datateknik har en viktig roll också inom media och underhållningsbranschen. Du kan även fokusera på säkerhet, som har betydelse för att människor ska känna trygghet när de använder produkter och tjänster baserade på datateknik.

Civilingenjörer inom industrin har ofta en arbetsledande ställning. Många väljer en karriär inom forskning och utveckling på företag. Som civilingenjör är du även behörig att söka till forskarutbildning.

Studier utomlands
Högskolan har utbytesavtal med universitet i Europa och USA men också i Asien, exempelvis i Kina, Sydkorea, Taiwan och Singapore som i dag är viktiga aktörer inom IT-utvecklingen.

Innehåll

Obligatoriska kurser
År 1
Programmering 7,5 hp
Algebra och diskret matematik 7,5 hp
Perspektiv på datateknik 7,5 hp
Envariabelanalys 7,5 hp
Digitalteknik 7,5 hp
Linjär algebra 7,5 hp
Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp
Datorteknik 7,5 hp

År 2
Ellära och elektronik 7,5 hp
Transformer, signaler och system 7,5 hp
Datorsystemteknik I, 7,5 hp
Flervariabelanalys 7,5 hp
Datorsystemteknik II, 7,5 hp
Reglerteknik 7,5 hp
Avancerad objektorienterad programmering 7,5 hp
Teknisk fysik 7,5 hp

År 3
Innovationsprojekt 7,5 hp
Matematisk statistik 7,5 hp
Datakommunikation 7,5 hp
Databaser 7,5 hp
Datasäkerhet för inbyggda system 7,5 hp
Industriell ekonomi 7,5 hp
Examensarbete teknologie kandidat datateknik 15 hp

Frivillig kurs:
Arbetsplatsförlagd utbildning 15 hp

År 4-5

Obligatoriska kurser
Inbyggda realtidssystem 7,5 hp
Tekniska beräkningar 7,5 hp
Examensarbete civilingenjör datateknik 30 hp

Kurser för profilering mot Samverkande inbyggda system
Obligatoriska kurser
Programmering av distribuerade system 7,5 hp
Nätverk för inbyggda system 7,5 hp
System-on-chip design 7,5 hp
Parallelldatorer i inbyggda system 7,5 hp
Distribuerade algoritmer 7,5 hp
Design av inbyggda system 15 hp
Valbara kurser inom profilen
Intelligenta fordon 7,5 hp
Läraktiga system 7,5 hp

Kurser för profilering mot Intelligenta system
Obligatoriska kurser
Artificiell intelligens 7,5 hp
Intelligenta fordon 7,5 hp
Läraktiga system 7,5 hp
Bildanalys 7,5 hp
Robotik 7,5 hp
Design av intelligenta system 15 hp
Valbara kurser inom profilen
Nätverk för inbyggda system 7,5 hp
System-on-chip design 7,5 hp

Övriga valbara kurser
Optisk kommunikation 7,5 hp
Stokastiska processer 7,5 hp
Datorseende i 3D 7,5 hp
Cyberfysiska system 7,5 hp
Halvledarkomponenter 7,5 hp
Testning och verifikation av inbyggda system 7,5 hp
Data mining 7,5 hp
Tillämpad elektromagnetism 7,5
Tillförlitlig och tidskritisk datakommunikation 7,5 hp
Kurs om 7,5 hp inom Industriell ekonomi eller organisation, som kan väljas inom Högskolans utbud.

HT 2018 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 13013
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9).
  Eller:
  Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Mikael Hindgren
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-03-27