Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Civilingenjör i intelligenta system 300 hp

Om programmet

Uppkopplad teknik finns överallt. Artificiell intelligens och Internet of Things har förändrat vår värld. Nya innovationer inom hälsa, energi, framtidens hem och städer, självkörande fordon och vardagsteknik kräver alla en smart kärna av elektronik. Vill du lära dig att bemästra framtidens intelligenta elektroniksystem? Då är Högskolan i Halmstads nya civilingenjörsutbildning ett smart val. Utbildningen är starkt knuten till Högskolans forskning och framtagen i nära samarbete med industrin. Detta betyder att du får lösa verkliga problem tillsammans med företag under utbildningens gång, och att teknikföretagen har önskat just denna profil. Arbetsmarknaden är glödhet.

Som civilingenjör i intelligenta system kan du arbeta inom en rad olika områden – allt från hållbara lösningar inom energi och miljö till framtidens transportsystem, smarta hem och en förbättrad hälsoteknik. Utvecklingen kan röra sig om helt nya typer av elektronikkomponenter och system, baserade på nya material och innovativ, banbrytande teknik som till exempel nanoteknik.

50 miljarder uppkopplade enheter år 2020
Vår värld blir allt mer uppkopplad och inom några år spås 50 miljarder enheter, så som mobiler, datorer och olika typer av sensorer på kläder, fordon, maskiner och saker, vara kopplade mot varandra i sakernas internet – Internet of Things.

För att möta det enorma behovet av duktiga ingenjörer som kan driva denna utveckling startar Högskolan i Halmstad hösten 2018 ett nytt civilingenjörsprogram i intelligenta system. Programmet ges i samarbete med företag och industri och har en stark koppling till Högskolans framstående forskning inom integrerad elektronik.

Två olika inriktningar
De tre första åren läser du kurser som ger dig kunskaper i elektronik, digital- och datorteknik, sensorteknik, programmering och datastrukturer, matematik och om ingenjörsrollen. Innovationsprojekt och examensarbete ger dig möjligheter att redan nu börja fördjupa dig inom ditt intresseområde.

De två sista åren läser du en fördjupning inom det område som du har valt. Det kan vara inom elektronikdesign för att arbeta med utveckling av framtidens produkter för Internet of Things, eller inom robotik och autonoma system med tillämpningar som artificiell intelligens och självkörande fordon.

Inom hälsoteknik, självkörande fordon, smarta hem och energiteknik, där intelligent teknik redan idag spelar en central roll, är framtidens utvecklingsmöjligheter – och karriärmöjligheter – enorma.

Examen
Civilingenjör i elektroteknik.

Studier utomlands
Högskolan har utbytesavtal med universitet i Europa och USA men också i Asien, exempelvis i Kina, Sydkorea, Taiwan och Singapore.

Innehåll

Obligatoriska kurser

År 1
Programmering 7,5 hp
Algebra och diskret matematik 7,5 hp
Perspektiv på elektroteknik 7,5 hp
Envariabelanalys 7,5 hp
Digitalteknik 7,5 hp
Linjär algebra 7,5 hp
Fysik 1: Mekanik och vågor 7,5 hp
Datorteknik 7,5 hp

År 2
Ellära med elektrisk mätteknik 7,5 hp
Transformer, signaler och system 7,5 hp
Elektronik 7,5 hp
Elektronik fk 7,5 hp
Flervariabelanalys 7,5 hp
Reglerteknik 7,5 hp
Programmering av inbyggda system 7,5 hp
Signaler och sensorer 7,5 hp

År 3
Innovationsprojekt 7,5 hp
Matematisk statistik 7,5 hp
Elkraftteknik 7,5 hp
Tele- och datakommunikation 7,5 hp
Fysik 2: Termodynamik och modern fysik 7,5 hp
Industriell ekonomi 7,5 hp
Examensarbete teknologie kandidat elektroteknik 15 hp

År 4-5
Obligatoriska kurser
Elektromagnetism 7,5 hp
Tekniska beräkningar 7,5 hp
Examensarbete civilingenjör elektroteknik 30 hp

Kurser för profilering mot Elektronikdesign
Obligatoriska kurser
Halvledarkomponenter 7,5 hp
Fotonik, opto- och högfrekvenselektronik 7,5 hp
Trådlösa inbyggda system: Design och kommunikation 7,5 hp
Nanoelektronik 7,5 hp
Avancerade sensorsystem 7,5 hp
EMC och avancerad mätteknik 7,5 hp
Elektronikdesign: Modellering och simulering 7,5 hp
Innovativ elektronikdesign: Konstruktionsprocesser och produktion 15 hp
eller
Arbetsplatsförlagd utbildning 15 hp


Kurser för profilering mot Robotik och autonoma system
Obligatoriska kurser
Algoritmer, datastrukturer och problemlösning 7,5 hp
Artificiell intelligens 7,5 hp
Intelligenta fordon 7,5 hp
Läraktiga system 7,5 hp
Bildanalys 7,5 hp
Robotik 7,5 hp
Konstruktion av inbyggda och intelligenta system 15 hp
eller
Arbetsplatsförlagd utbildning 15 hp


Övriga valbara kurser (preliminärt utbud)
Inbyggda realtidssystem 7,5 hp
Halvledarkomponenter 7,5 hp (Endast för profilen Robotik och autonoma system)
Datorseende i 3D 7,5 hp
Data mining 7,5 hp
Stokastiska processer 7,5 hp
Cyberfysiska system 7,5 hp
Nätverk för inbyggda system 7,5 hp
Testning och verifikation av inbyggda system 7,5 hp
System-on-chip design 7,5 hp
Metod och skrivteknik i vetenskapligt arbete 7,5 hp
Entreprenörskap och innovation 7,5 hp
Tillväxt och affärsutveckling 7,5 hp

Med reservation för ändringar.

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 13026
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9)
  Eller
  Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-12-05