Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Energiingenjör - förnybar energi 180 hp

Om programmet

Vill du anta klimatutmaningen och fasa ut dagens fossila energisystem? Vill du aktivt bidra till ett hållbart samhälle med ökande andelar solenergi, bioenergi och vindkraft? Då ska du välja Energiingenjör – förnybar energi, 180 hp. Här lär du dig om energisystem, energieffektivisering och smart energianvändning.

Dagens stora utmaning är omställningen till ett långsiktigt hållbart system med förnybar energiproduktion. Inom EU och världen i stort ligger Sverige långt fram när det gäller ökad användning av förnybar energi, optimering av processer och systemlösningar. Området är mångfasetterat, dynamiskt och genomgripande med direkt koppling till klimatfrågan, miljöaspekter och ekonomi.

Du kommer att studera förutsättningarna för förnybar energi och effektiv energianvändning. På schemat hittar du ett brett utbud av kurser inom energiområdet. Tonvikten ligger på förnybar energi, energihushållning och energisystemet som helhet där elkraft och fjärrvärme ingår. Teoretisk undervisning blandas med laborationer, seminarier, projekt och redovisningar. Studiebesök vid företag och energianläggningar ingår också.

Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna påverka hur framtidens energitillförsel kan organiseras, hur ny energiteknik kan tas fram och hur energi kan användas så miljöriktigt som möjligt.

Examen
Högskoleingenjörsexamen


Arbetsområden
Arbetsmarknaden är god. Ny teknik är ofta småskalig och decentraliserad vilket skapar många nya arbetstillfällen för ingenjörer och goda möjligheter för nyföretagande. Du
kommer bland annat att kunna arbeta med utveckling och utvärdering, system- och teknikanalyser, rådgivning och information, drift och underhåll, projektering, planering och
dimensionering.

Studier utomlands
Kan du tänka dig att göra ditt examensarbete utomlands? Utlandsvistelsen kan finansieras genom olika stipendier, till exempel MFSstipendiet. Studieort och innehåll väljer du i
samråd med ansvarig för programmet och din handledare för examensarbetet.

Övrigt
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att söka vidare till Magisterprogram i energiteknik – förnybar energi.

Innehåll

Utbildningen omfattar följande kurser:

Programkurser:
Energiförsörjning 7.5 hp G
Tillämpad fysik 7.5 hp G
Tillämpad matematik I 7.5 hp G
Tillämpad matematik II 7.5 hp G
Tillämpad matematik III 7.5 hp G
Ellära 7.5 hp G
Mekanik 7,5 hp G
Ingenjörsmetodik 7.5 hp G

Industriell ekonomi 7,5 hp G
Solenergiteknik 7.5 hp G
Bioenergi med biogas 7.5 hp G
Elkraftsystem I 7.5 hp G
Vindkraftteknik 7.5 hp G
Miljössystemanalys 7,5 hp G

Effektiv energianvändning 7.5 hp G
Energisystemets styrmedel 7,5 hp G
Vetenskaplig metod och energiteknisk forskning 7,5 hp G
Examensarbete inom energiteknik 15 hp G
Framtida energisystem 7.5 hp G
Fjärrvärmeteknik 7,5 hp G
Hållbar projektledning 7,5 hp

Valbara energikurser:
Elektriska drivsystem 7.5 hp G
Elkraftsystem II 7.5 hp G
Flervariabelanalys 7,5 hp G
Installationsteknik 7.5 hp G

G=Grundnivå

Med reservation för ändringar

HT 2018 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 10017
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8).
  Eller:
  Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Heidi Norrström
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Bäst i Sverige på samverkan med näringslivet
Sidan uppdaterad 2018-03-06