Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tidigare student berättar

Jonas Kalén studerade Energiingenjörsprogrammet och tog examen vid Högskolan i Halmstad 2013. I dag jobbar han som processingenjör på Varberg Energi och ansvarar för fjärrvärmenätets utbyggnad i Varberg. Han har även jobbat med den uppmärksammade ”Solsidan” – den nya solcellsparken – som är placerad vid E6:an i Tvååker utanför Varberg.

Foto: Eva-Lena Johnsson, Varberg Energi AB.

Hur har du haft nytta av din utbildning?

– Utbildningen har varit till stor nytta för mig. Det var inte så att man kunde allt när man började jobba, men man kände igen väldigt mycket utav det som sades och gjordes. Det blir mycket lättare att förstå och lära sig hur det fungerar i praktiken om man från början har en uppfattning om hur saker och ting fungerar i teorin.

Är det något särskilt från din utbildning som gett mervärde?

– Helheten av utbildningen tycker jag har varit givande, men i och med att jag jobbar med fjärrvärme så har jag haft störst nytta av de kurser som handlat om fjärrvärme.

Vad var det bästa med Högskolan i Halmstad?

– Det var bra struktur och bra lärare i många kurser. Tycker som sagt att utbildningen har varit förvånansvärt mycket till hjälp när jag väl började jobba.

– Sen hade vi mycket trevliga klasskamrater vilket gjorde att det blev roligare att studera.

Sidan uppdaterad 2018-09-20