Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

På jakt efter digitala sårbarheter

IT-säkerhetsspecialisten Alexander Alasjö tog examen 2017 från Högskolan i Halmstad. Utbildningen inom IT-forensik och informationssäkerhet förberedde honom väl för sitt jobb på företaget Assured i Göteborg.

­– Vi är konsulter som gör allt inom teknisk säkerhet. Det senaste halvåret har jag främst arbetat med så kallade penetrationstest. Det är när ett system eller en webbapplikation testas för att hitta sårbarheter – programmatiska eller logiska fel – som gör att en angripare kan utnyttja systemet på ett otillåtet eller brottsligt sätt.

Alexander Alasjö berättar att jobbet till stor del handlar om rapportskrivande, möten och workshoppar. Tillsammans med sina kollegor spelar han även en hel del Capture the Flag. Det är ursprungligen ett utomhusspel med målet att fånga det andra lagets gömda flaggor men har blivit ett vanligt begrepp inom spel- och datasäkerhetstävlingar.

– Vi samlar poäng genom att lösa IT-relaterade och tekniska problem och hitta planterade sårbarheter. Spelandet är både för att ha trevligt tillsammans på jobbet och för att fördjupa våra kunskaper i olika områden.

Tvärvetenskapligt examensarbete

Han tycker att IT-forensik och informationssäkerhetsprogrammet är en bred och bra grundutbildning.

– Att det finns möjlighet att läsa nätverk och nätverksforensik är en stark fördel, tycker jag. Högskolan i Halmstad har dessutom en trevlig studiemiljö och en bra inställning till ny teknik och studenternas vilja att experimentera.

Alexander Alasjö blev under studietiden särskilt intresserad av elektromagnetiska vågor utifrån ett IT-säkerhetsperspektiv. Samtidigt hade Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) vuxit fram på Högskolans campus, så Alexander bestämde sig för ett tvärvetenskapligt examensarbete.

– Jag satt i ECH:s mätkammare och studerade en elektronisk knappsats där man genom en pinkod kan öppna en dörr. Knappsatsen visade sig utstråla elektromagnetiska vågor, vilket gjorde det möjligt att utläsa PIN-koden med hjälp av en enkel radiomottagare.

Vill forska och föreläsa

Att självständigt få testa sina egna idéer tycker Alexander Alasjö har varit särskilt givande under studietiden.

– De tekniska kurserna var breda och givande på många sätt och vis, men möjligheten att göra egna arbeten och experiment har gett mig de största och nyttigaste erfarenheterna.

– Jag kommer aldrig känna mig fullärd – mitt yrke kräver att jag ständigt lär mig nya saker – men studierna förberedde mig tillräckligt för att få den anställning jag ville ha.

Alexander Alasjö vill gärna få mer tid till forskning i framtiden.

– Och så skulle det vara roligt att föreläsa om de delar inom IT-säkerhet som intresserar mig mest.

Text: LOUISE WANDEL

Alexander Alasjö

Jag kommer aldrig känna mig fullärd – mitt yrke kräver att jag ständigt lär mig nya saker – men studierna förberedde mig tillräckligt för att få den anställning jag ville ha.

Namn: Alexander Alasjö.
Utbildning: IT-forensik och informationssäkerhet.
Arbetar som: IT-säkerhetsspecialist.

Sidan uppdaterad 2018-10-03