Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Maskiningenjör 180 hp

Om programmet

INSTÄLLT

Välkommen till ett framtidsinriktat maskiningenjörsprogram med fokus på utveckling, konstruktion och kvalitetssäkrad framtagning av produkter med smart teknologi. Din resa genom programmet tar dig igenom några av världens mer kompletta och avancerade mjukvaror inom konstruktion till en avancerad prototypframtagning i 3-D miljö. Du får också en inblick i ingenjörskopplad hälsoteknik och den stimulerande och roliga formgivningen av produkter. Maskiningenjör är ett program med bra kontakt med näringslivet, vilket förbereder dig för att möta din framtid som maskiningenjör.

– Rankat flera gånger som ett av landets främsta ingenjörsprogram av Svenskt näringsliv

– Datorprogram inom konstruktion som flyg- och bilindustrin använder sig av

– Smart tillverkningsmiljö certifierad av MIT I Boston USA


Med en god teknisk grund och med praktiska färdigheter kan du komma långt i rollen som ingenjör. Det är utgångspunkten för vårt maskiningenjörsprogram där du får möjlighet att koppla samman breda teoretiska och praktiska kunskaper med de senaste digitala verktygen. Du får tillgång till en välutrustad mekanisk verkstad för det praktiska arbetet, en verkstad för formgivning samt en helt ny verkstad för 3-D tillverkning (FAB LAB). Högskolan i Halmstad är den enda Högskolan i Sverige som har ett certifierat FAB LAB. Med avancerade datorprogram för konstruktion och simulering, som bil- och flygindustrin använder sig av, ger vi dig möjligheter att möta framtidens behov och utmaningar i ett hållbart samhälle.

En stor del av undervisningen sker i projektform. Flera av projekten inom olika ämnesområden genomförs med ett företag som uppdragsgivare, och du får se både hur ingenjörsrollen fungerar och en chans att utveckla din samarbetsförmåga. Allt detta kommer du att ha stor nytta av när du efter avslutad utbildning skall ta steget ut på arbetsmarknaden.

Under utbildningens sista fas arbetar du med ett examensarbete där du kan utveckla en egen idé eller arbeta tätt tillsammans med ett företag som uppdragsgivare.

Examen
Högskoleingenjörsexamen.


Arbetsområden
Utbildningen Maskiningenjör leder ofta till stimulerande arbetsuppgifter på såväl stora som små företag. Ditt framtida arbete kan bland annat finnas inom produktutveckling, produktframtagning, metodutveckling och konstruktion.

Studier utomlands
Sista terminen kan du välja att studera utomlands. Utlandsvistelsen organiserar du på egen hand i samråd med programansvarig och utbildningsstöd. Maskiningenjörsprogrammet har utbytesavtal med högskolor och universitet i flera olika länder.

Övrigt
Påbyggnad
Programmet ger behörighet till studier på Magisterprogram i maskinteknik.

Innehåll

Utbildningen omfattar följande kurser:

Ingenjörsgemensamma kurser
Hållbar projektledning 7,5 hp
Industriell ekonomi 7,5 hp
Ingenjörsmetodik 7,5 hp
Mekanik 7,5 hp
Hållfasthetslära 7,5 hp
Tillämpad fysik 7,5 hp
Tillämpad matematik I, 7,5 hp
Tillämpad matematik II, 7,5 hp
Tillämpad matematik III, 7,5 hp
Examensarbete i maskinteknik 15 hp

Maskiningenjörskurser i pågående program

Konstruktionsanalys/FEM 7,5 hp
Konstruktion med vetenskaplig metod 15 hp
Materiallära 7,5 hp
Maskinelement 7,5 hp
Produktionskvalitet I, 7.5 hp
CAD – Solidmodellering 7,5 hp
Tillverkningsteknik 7,5 hp
Ytmodellering 7,5 hp

CAD- fördjupning 7,5 hp
Friformsmodellering och formgivning 7,5 hp
Kunskapsbaserat ingenjörsarbete 7,5 hp
3D visualisering 7,5 hp

Designmetodik I, 7,5 hp
Semantik 7,5 hp
Produktionskvalitet II 7,5 hp
Produktionssystem 7,5 hp
Produktionsutveckling 7,5 hp
Strömningsmekanik 7,5 hp

Med reservation för ändringar

Bäst i Sverige på samverkan  med näringslivet


Sidan uppdaterad 2019-01-25