Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Maskiningenjör 180 hp

Om programmet

Inriktningar:
- Biomekanik
- Datorstödd produktframtagning
- Produktionsutveckling
- Teknisk design

Vår utbildning till maskiningenjör ger många valmöjligheter. Den kan leda till en karriär där du utvecklar produkter med hjälp av digitala verktyg, förbättrar och kvalitetssäkrar konstruktioner av olika slag eller kombinerar teknik, ergonomi och formlära i ett arbete som produktutvecklare. Vilken inriktning väljer du?


Med en bra teknisk grund och specialkompetens kan du komma långt i rollen som ingenjör. Det är utgångspunkten för vårt maskiningenjörsprogram där du får möjlighet att koppla samman breda teoretiska kunskaper med de senaste verktygen inom det specialområde som intresserar dig mest. Du har fyra olika inriktningar att välja mellan och oavsett vilken du väljer får du tillgång till en välutrustad mekanisk verkstad för det praktiska arbetet.

En stor del av undervisningen sker i projektform. Eftersom projekten ofta genomförs med ett företag som uppdragsgivare, får du både se hur industrin fungerar och en chans att utveckla din samarbetsförmåga. Allt detta kommer du att ha stor nytta av när du kommer ut på arbetsmarknaden.

På biomekanikinriktningen djupdyker du i hur människor fungerar, rör sig och samspelar med produkter i vardagsliv, arbete och i träningssituationer. Bland annat genom avancerade rörelseanalyser, biomekaniska undersökningar och produkttester.

Inriktningen datorstödd produktframtagning har fokus på användning av digitala verktyg som CAD, CAM, PDM och FEM. Du har tillgång till välutrustade datorsalar med några av världens mest kompletta och avancerade program som används flitigt av bland annat bilindustri och flygindustri. Därutöver har du stora möjligheter att få god kunskap om hela produktframtagningen, från idé till färdig produkt.

Inriktningen produktionsutveckling ger inblick i hur produktframtagningsprocessen kan optimeras, det vill säga hur man tar fram produkter med rätt kvalitet till låg kostnad. Du får även bekanta dig med verktyg som avancerade datorprogram och programmering av industrirobotar.

Inom inriktningen teknisk design förenas produktutvecklingens båda sidor. För att nå framgång räcker det inte att en produkt rent tekniskt klarar till exempel en viss hastighet eller tyngd, den måste också ha ett tydligt formspråk som får användaren att förstå och använda den på rätt sätt.

Under det sista året arbetar du med ett examensarbete där du kan utveckla en egen idé eller arbeta tätt tillsammans med ett företag som uppdragsgivare. Som student på maskiningenjörsprogrammet har du fri tillgång till Fab Lab som invigdes under 2016.

Examen
Högskoleingenjörsexamen.


Arbetsområden
Utbildningen till maskiningenjör kan leda till stimulerande arbetsuppgifter på såväl stora som små företag. Beroende på vald inriktning kan ditt framtida arbete bland annat finnas inom produktutveckling, metodutveckling, konstruktion och tillverkning.

Studier utomlands
Sista terminen kan du välja att studera utomlands. Utlandsvistelsen organiserar du på egen hand i samråd med studierektor och utbildningsstöd. Maskiningenjörsprogrammet har utbytesavtal med högskolor och universitet i flera olika länder.

Övrigt
Påbyggnad
Programmet ger behörighet till studier på
Magisterprogram i maskinteknik.

Innehåll

Utbildningen omfattar följande kurser:

Ingenjörsgemensamma kurser
Hållbar projektledning 7,5 hp
Industriell ekonomi 7,5 hp
Ingenjörsmetodik 7,5 hp
Mekanik 7,5 hp
Hållfasthetslära 7,5 hp
Tillämpad fysik 7,5 hp
Tillämpad matematik I, 7,5 hp
Tillämpad matematik II, 7,5 hp
Tillämpad matematik III, 7,5 hp
Examensarbete i maskinteknik 15 hp

Maskiningenjörskurser
Konstruktionsanalys/FEM 7,5 hp
Konstruktion med vetenskaplig metod 15 hp
Materiallära 7,5 hp
Maskinelement 7,5 hp
Produktionskvalitet I, 7.5 hp
CAD – Solidmodellering 7,5 hp
Tillverkningsteknik 7,5 hp
Ytmodellering 7,5 hp

Inriktning; biomekanik:
Introduktion till biomekanik 7,5 hp
Biomekaniska mät- och analysmetoder 7,5 hp
Medicinteknik och produktutveckling 7,5 hp
Innovation och sportteknologi 7,5 hp

Inriktning; datorstödd produktframtagning:
CAD- fördjupning 7,5 hp
Friformsmodellering och formgivning 7,5 hp
Kunskapsbaserat ingenjörsarbete 7,5 hp
3D visualisering 7,5 hp

Inriktning; teknisk design:
Designmetodik I, 7,5 hp
Designmetodik II 7,5 hp
Ergonomi för ingenjörer 7,5 hp
Semantik 7,5 hp

Inriktning; produktionsutveckling:
Produktionskvalitet II 7,5 hp
Produktionssystem 7,5 hp
Produktionsutveckling 7,5 hp
Strömningsmekanik 7,5 hp

Med reservation för ändringar

Bäst i Sverige på samverkan  med näringslivet


Sidan uppdaterad 2018-09-05