Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Mekatronikingenjör 180 hp

Om programmet

Utbildningen till mekatronikingenjör är starten till en unik yrkeskarriär. Ämnesområdet suddar ut gränserna mellan maskinteknik, datateknik och elektroteknik och öppnar dörren till en arbetsmarknad där du får utveckla helt nya, spännande och intelligenta produkter.

– Lär dig utveckla framtidens smarta teknik på en het arbetsmarknad
– En högskola där du får en nära kontakt med lärare, studenter och företag
– Utveckla egna produkter under utbildningen – teori varvas med företagspraktik

Mekatronikingenjörsprogrammet erbjuder en blandning av maskin-, data- och elektroteknik. Målet är att du ska behärska alla teknikerna och kunna utnyttja synergierna dem emellan i en och samma produkt.

De två första åren skaffar du dig grundläggande kunskaper i matematik, maskinteknik, datorteknik och elektronik. Undervisningen består både av traditionella föreläsningar och av projekt som syftar till att öva upp din förmåga att helt på egen hand konstruera eller idémässigt utforma produkter. Utbildningens tredje och sista år avslutas med ett examensarbete som sker i samverkan med ett företag eller ett forskningsprojekt på Högskolan. Examensarbetet kan också bygga på en egen produktidé.

Common Core gör din profil unik
Framtidens jobb kommer att kräva bättre förståelse för relationen mellan människa, teknik och samhälle. Därför har Högskolan i Halmstad utvecklat Common Core. Common Core är en innovativ utbildningsmodell som förbereder dig för framtiden och ditt kommande yrke – och gör dig mer attraktiv och unik på arbetsmarknaden. Common Core finns från och med höstterminen 2019 på just Mekatronikingenjörsprogrammet. Det ger dig kunskap och förståelse för andra discipliner, så att du på bästa sätt kan driva utvecklingsprojekt i framtidens företag.

Common Core består av ett antal kurser, men fungerar på ett lite annorlunda sätt. Så här funkar det! hh.se/commoncore

Examen
Högskoleingenjörsexamen.


Arbetsområden
Mekatronikingenjörer behövs i alla branscher som tillverkar produkter med rörliga delar. Du kan alltså arbeta med allt från lastbilar till små hjälpmedel. Ett annat spännande område är artificiell intelligens och robotik.

Utbildningen lämpar sig även för dig som inte vill jobba med tekniken direkt utan hellre vill fungera som en länk mellan tekniker och användare. Ännu ett alternativ är att satsa på mer ekonomi och arbeta som marknadsförare av produkterna. Även då är kunskaperna om tekniken ovärderliga.

Studier utomlands
Med tre ämnesområden att välja mellan är det lätt att hitta bra kurser på utländska univer­sitet. Högskolan har utbytesavtal med ­universitet i Europa och USA men också i Asien, ­exempelvis i Kina, Sydkorea, Taiwan och Singapore som i dag är viktiga aktörer inom IT-utvecklingen.

Övrigt
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att söka Masterprogram i inbyggda och intelligenta system, 120 hp samt Masterprogram i informationsteknologi, 120 hp.

Innehåll

År 1
Algebra och diskret matematik 7,5 hp
Programmering 7,5 hp
Perspektiv på mekatronik 7,5 hp
Envariabelanalys 7,5 hp
Digitalteknik 7,5 hp
Linjär algebra 7,5 hp
Datorteknik 7,5 hp
Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp

År 2
Transformer, signaler och system 7,5 hp
Ellära 7,5 hp
Datorsystemteknik I, 7,5 hp
Elektronik 7,5 hp
Mekanik 7,5 hp
Reglerteknik 7,5 hp
Hållfasthetslära 7,5 hp
Sensorsystem 7,5 hp

År 3
Finita elementmetoden, 7,5 hp
Design av mekatroniska system 15 hp
Industriell ekonomi 7,5 hp
Examensarbete högskoleingenjör i mekatronik 15 hp
Valbara kurser:
Utvecklingsprojekt 15 hp
Arbetsplatsförlagd utbildning 15 hp

Reservation för ändringar

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 13017
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8).
  Eller:
  Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Nicolina Månsson
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16