Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Mekatronikingenjör 180 hp

Om programmet

Utbildningen till mekatronikingenjör kan ge dig nyckeln till en mycket spännande yrkeskarriär. Ämnesområdet suddar ut gränserna mellan maskinteknik, datateknik och elektroteknik och öppnar dörren till en arbetsmarknad där du får utveckla helt nya, fascinerande och intelligenta produkter.

Mekatronikingenjörsprogrammet erbjuder en blandning av maskin-, data- och elektroteknik. Målet är att du ska behärska alla teknikerna och kunna utnyttja synergierna dem emellan i en och samma produkt.

De två första åren skaffar du dig grundläggande kunskaper i matematik, maskinteknik, datorteknik och elektronik. Undervisningen består både av traditionella föreläsningar och av projekt som syftar till att öva upp din förmåga att helt på egen hand konstruera eller idémässigt utforma produkter.

Det sista året kan du välja att fördjupa dig inom det teknikområde som verkar mest intressant i dina ögon. Du kan välja kurser i maskinteknik, design, intelligent informationsbehandling, data- och elektroteknik samt ekonomi och entreprenörskap. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som sker i samverkan med ett företag eller ett forskningsprojekt på Högskolan. Examensarbetet kan också bygga på en egen produktidé.

Examen
Högskoleingenjörsexamen.


Arbetsområden
Mekatronikingenjörer behövs i alla branscher som tillverkar produkter med rörliga delar. Du kan alltså arbeta med allt från lastbilar till små hjälpmedel. Ett annat spännande område är artificiell intelligens och robotik.

Utbildningen lämpar sig även för dig som inte vill jobba med tekniken direkt utan hellre vill fungera som en länk mellan tekniker och användare. Ännu ett alternativ är att satsa på mer ekonomi och arbeta som marknadsförare av produkterna. Även då är kunskaperna om tekniken ovärderliga.

Studier utomlands
Med tre ämnesområden att välja mellan är det lätt att hitta bra kurser på utländska univer­sitet. Högskolan har utbytesavtal med ­universitet i Europa och USA men också i Asien, ­exempelvis i Kina, Sydkorea, Taiwan och Singapore som i dag är viktiga aktörer inom IT-utvecklingen.

Övrigt
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att söka Masterprogram i inbyggda och intelligenta system, 120 hp samt Masterprogram i informationsteknologi, 120 hp.

Innehåll

År 1
Algebra och diskret matematik 7,5 hp
Programmering 7,5 hp
Perspektiv på mekatronik 7,5 hp
Envariabelanalys 7,5 hp
Digitalteknik 7,5 hp
Linjär algebra 7,5 hp
Datorteknik 7,5 hp
Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp

År 2
Transformer, signaler och system 7,5 hp
Ellära 7,5 hp
Datorsystemteknik I, 7,5 hp
Elektronik 7,5 hp
Mekanik 7,5 hp
Reglerteknik 7,5 hp
Hållfasthetslära 7,5 hp
Sensorsystem 7,5 hp

År 3
Finita elementmetoden, 7,5 hp
Design av mekatroniska system 15 hp
Industriell ekonomi och innovation, 7,5 hp
Utvecklingsprojekt, 15 hp
Examensarbete, 15 hp

Frivillig kurs:
Arbetsplatsförlagd utbildning 15 hp

HT 2018 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 13017
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8).
  Eller:
  Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Nicolina Månsson
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Bäst i Sverige på samverkan med näringslivet
Sidan uppdaterad 2018-06-07