Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Nätverksdesign och datordrift 60 hp

Om programmet

Den som behärskar både tekniken och den tillhörande administrationen kring ett datornätverk, har en ljus framtid på arbetsmarknaden. Via denna yrkesinriktade och kompletta utbildning kan du skaffa dig just de kunskaper som krävs för att bli väl förberedd för arbetet som IT-tekniker.

Studier med stark koppling till industri och arbetsliv
Välutrustade laboratorier med avancerad nätverksutrusning
Utbildningen sker i samarbete med bland annat Cisco Network Academy och Palo Alto Networks Cybersecurity Academy

Avancerad labbutrustning
Eftersom utbildningen Nätverksdesign och datordrift är yrkesinriktad ligger fokus på praktisk kunskap. Flera kurser innehåller teoretiska eller praktiska uppgifter som ska redovisas både skriftligt och muntligt.
En del av undervisningen sker i föreläsningssalar, men utbildningen bedrivs huvudsakligen i form av laborationer och projekt i laborationssalar och projektrum. Högskolan i Halmstad har avancerade labbmiljöer med nätverksutrustning från Cisco Network Academy och Palo Alto Networks Academy.

Skydd av datornätverk
Utbildningen vilar på grundpelarna datorteknik och nätverksteknik. Datorteknik innehåller delområden som datoruppbyggnad, administration av dator- och operativsystem samt webbservrar. Nätverksteknik inkluderar allt från nätverksutrustning, protokoll och hur dessa sätts samman till flerlagersswitching, avancerad routing, felsökning samt nätverksprogrammering och automation.
Säkerhet är en mycket viktig aspekt i alla typer av datornätverk. Utbildningen innehåller därför flera moment som lär ut hur man arbetar strukturerat med skydd av datorer och nätverk. Till denna kategori hör allt från bedömning av sårbarhet till utvärdering av metoder och verktyg som används för skydd av datornätverk.
Utbildningens innehåll motsvarar branschcertifikaten Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP) och CCNA Security. Obs! Certifiering ingår inte i utbildningen.

Examen
Samlat kursbevis.


Arbetsområden
Efter avslutad utbildning kan du arbeta med drift av system och nätverk samt bygga och administrera små och medelstora datornätverk. Tänkbara yrken är till exempel nätverkstekniker, kommunikationstekniker och datordrifts­tekniker. Du kan också arbeta som säkerhets­ansvarig i ett företag eller en organisation.

Övrigt
Undervisningen bedrivs delvis på engelska.

Innehåll

Datornätverk 15 hp (motsvarande CCNA Routing and Switching)
Avancerad routing 7,5 hp (motsvarande CCNP Route)
Administration av datorsystem 7,5 hp
Linuxadministration 7,5 hp
Nätverkssäkerhet 7,5 hp (motsvarande CCNA Security)
Konvergerade optimerade nätverk 15 hp (motsvarande CCNP Switch och CCNP TSHOOT)

Reservation för ändringar

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Utbildningsplan
 • Anmälningskod 13018
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik B (områdesbehörighet 7).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c (områdesbehörighet A7).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Olga Torstensson
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd


Sidan uppdaterad 2019-01-21