Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Utvecklingsingenjörsprogrammet 180 hp

Om programmet

''Business creation'' eller ''produktutveckling med inriktning på affärsutveckling, entreprenörskap och industriell ekonomi''. Så låter två beskrivningar av Utvecklingsingenjörsprogrammet. Kort sagt: här får du lära dig att utveckla och uppfinna nya varor och tjänster med en kommersiell framtid. Roligare program finns inte!

Utvecklingsingenjörerna på Högskolan i Halmstad uppvisar alltid en enorm initiativ- och skaparkraft. Det har resulterat i en lång tradition, både vad gäller att ta fram innovationer och vinna utmärkelser. 2012 fick studenter från programmet det prestigefyllda priset Swedish Embedded Award. 2011 utsågs programmet, tillsammans med Maskiningenjörsprogrammet, till ”Årets teknikutbildning” av Teknikföretagen. Programmet har även utnämnts till Sveriges bästa program på att samverka med näringslivet (Svenskt Näringsliv) och till Sveriges bästa entreprenörsprogram (Stiftelsen Entreprenörskap).

Utvecklingsingenjörsutbildningen erbjuder dig en bred bas med helhetssyn på teknik, ekonomi och samhälle. Ovanpå denna stabila grund lägger du valfri specialkompetens eller ökad bredd. Du studerar ämnen som design, produktutveckling och projektledning. Men också marknadsföring och avtalsrätt. Dessutom lär du dig hur företag fungerar och hur man ordnar finansiering.

Du får många värdefulla erfarenheter genom att samarbeta, planera och genomföra ”riktiga” projekt tillsammans med företag. Utbildningen har också ett mentorprogram där du får kontakt med en yrkesverksam ingenjör.

Programmets studenter är kända för sina examensarbeten, som har belönats rikligt genom åren. Vanligtvis får avgångsstudenterna dela på cirka 500 000 kronor i stipendier för examensarbetena. Som exempel på studenternas kreativitet och skaparlust kan nämnas en miljövänlig elsportbil, ett lättmonterat glashus och en brandvarnare med smart design för ökad säkerhet.

Examen
Högskoleingenjörsexamen.


Arbetsområden
Programmets styrka är den breda kompetens och handlingskraft som förmedlas. Därmed blir du väl förberedd för arbetsuppgifter där du håller i många kontakter och fungerar som ledare av något slag. Vanliga arbeten är inom produktutveckling, projektledning, industriell marknadsföring och försäljning, affärsutveckling, produktionsutveckling, logistiksystem och managementkonsult. I ämnet projektledning uppfyller utbildningen kraven för IPMA:s
D-certifikat för projektledare. En del av studenterna startar företag direkt efter examen baserat på sitt examensarbete.

Studier utomlands
Vill du läsa delar av utvecklings- ingenjörsutbildningen utomlands? Inga problem, många av våra studenter väljer att göra examensarbetet utomlands och ibland i ett utvecklingsland med hjälp av så kallade MFS-stipendier. Högskolan har nära kontakt med lärosäten i USA, Australien, Nya Zeeland och Europa.

Övrigt
Efter utbildningen kan du söka till Högskolans magisterprogram i teknisk projektledning och affärsutveckling.

Saknar du behörighet till programmet?
Vår tekniska bastermin ger dig möjlighet att söka programmet efter en termins kompletterande studier.

Innehåll

Utbildningen omfattar följande kurser:

Ingenjörsgemensamma kurser
Hållbar projektledning 7,5 hp
Industriell ekonomi 7,5 hp
Ingenjörsmetodik 7,5 hp
Mekanik & hållfasthet 7,5 hp
Tillämpad fysik 7,5 hp
Tillämpad matematik I, 7,5 hp
Tillämpad matematik II, 7,5 hp
Tillämpad matematik III, 7,5 hp
Exjobb 15 hp
Exjobb med vetenskaplig metod 7,5 hp

Utvecklingsingenjörskurser
Affärsutveckling 7,5 hp
Datateknik 7,5 hp
Elektroteknik 7,5 hp
Immaterial- och avtalsrätt 7,5 hp
Industriell marknadsföring 7,5 hp
Materiallära & maskinelement 7,5 hp
Produktion och produktionsorganisation 7,5 hp
Produktutveckling och -design - introduktion 7,5 hp
Produktutveckling med produktförnyelseprojekt 7,5 h
Projektledning- inr utvecklingsprojekt 7,5 hp
Valfria kurser 22,5 hp

Med reservation för ändringar

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 10032
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8).
  Eller:
  Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Leif Nordin
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd


Sidan uppdaterad 2019-02-11