Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Magisterprogram i maskinteknik 60 hp

Om programmet

Detta program är inriktat på teknisk produkt- och produktionsframtagning.

Här läggs vikten vid produkternas funktion och ergonomi och du har möjlighet att lära dig effektiva metoder för utvecklingsarbete. Kännetecknande för programmet är den nära kontakten mellan studenter och företag. Den industriella produktionen, processen, produkterna och utvecklingen av dessa är den röda tråden genom utbildningen.

Programmet är en lämplig vidareutbildning för dig som har bakgrund som högskole­ingenjör inriktad på maskinteknik eller motsvarande.

Examen
Magisterexamen i maskinteknik


Arbetsområden
En magisterexamen ger bredare möjligheter på arbetsmarknaden och mer avancerade arbetsuppgifter. Med en större överblick över, och insikt i, både produktutveckling och produktionsvillkor är du väl förberedd att leda projekt. Du kan komma att arbeta inom verkstadsindustrin med produkt- och produktionsframtagning som t.ex. handikapp-, tränings- eller biomekaniska redskap, liksom inom telekommunikations- eller fordonsindustrin.

Studier utomlands
Studier utomlands organiserar du själv i samråd med programansvarig.

Övrigt
Ambitionen med detta magisterprogram är att ge en fördjupning inom huvudområdet maskinteknik. Detta utgörs av ett basblock om 45 hp, samt ett examensarbete på 15 hp.

Programmet är uppbyggt av väl sammanflätade kurser med tydlig bäring mot ett modernt ingenjörsarbete. Speciellt genomsyras utbildningen av projektarbete i grupp med största möjliga industrianknytning. Dina ämneskunskaper omsätts i praktiken genom väl underbyggda resultat som redovisas på ett ingenjörsmässigt sätt.

Innehåll

Produkt- och produktionsframtagning 15 hp
Produktionsutveckling mot total kvalitet 7,5 hp
Avancerade material- och tillverkningstekniker 7,5 hp
Lättviktskonstruktioner 7,5 hp
Process- och produktionsförbättring 7,5 hp
Examensarbete 15 hp

Samtliga kurser ingår i huvudområdet maskinteknik

HT 2018 (Distans/Internet, 100%)
 • Anmälningskod 10034
 • Antal obligatoriska sammankomster 0
 • Behörighetskrav
  Kandidatexamen med huvudområdet maskinteknik eller Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik.

  Engelska 6 / Engelska B.
 • Urvalsregler
  Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Sabina Rebeggiani
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Bäst i Sverige på samverkan med näringslivet


Sidan uppdaterad 2018-01-09