Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Magisterprogram i nätverksforensik 60 hp

Om programmet

Detta ettåriga magisterprogram med sitt unika tvärvetenskapliga innehåll speglar vårt digitaliserade samhälles behov av specialister inom IT-säkerhet och digital forensik. Den växande användningen av internet och digitala kommunikationssystem, särskilt i form av Internet of things, leder till ökad efterfrågan på nätverksforensisk kompetens.

Programmets tvärvetenskapliga koppling till teknik och samhällsvetenskap bygger teoretisk och praktisk kompetens för arbete inom IT-forensisk nätverksanalys och erbjuder fördjupande kunskaper inom data mining, cybersäkerhet och utredningar av IT-brottslighet.

Programmet är en vidareutbildning för dig som har en kandidatexamen inom IT-forensik och informationssäkerhet eller motsvarande.

Avancerade labbmiljöer
Kurserna i programmet integrerar arbetslivsrelaterat problemställningar i en kreativ lärandemiljö. Labbmiljön, med avancerad utrusning från Cisco Networking Academy och Palo Alto Networks Academy, främjar praktiska färdigheter hos studenterna. Incidenthanteringsövningar och workshoppar är baserad på material från Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (ENISA) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Examen
Teknologie magisterexamen med huvudområde digital forensik.


Övrigt
Programmet ges på engelska.

Innehåll

Avancerade datornätverk och säkerhet 15 hp
Nätverksforensik och cybercrime 15 hp
Tillämpad data mining 7,5 hp
Examensarbete 15 hp
Introduktion till digital forensik 7,5 hp

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Utbildningsplan
 • Anmälningskod 13022
 • Behörighetskrav
  Kandidatexamen eller motsvarande inom teknikområdet.
  Kurser i datateknik, datakommunikation, datornätverk, datavetenskap eller digital forensik omfattande 90 hp inkluderande Datornätverk 15 hp och Programmering 7,5 hp.
  Kurser i matematik som omfattar 15 hp.
  Engelska 6 eller motsvarande.
 • Urvalsregler
  Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Olga Torstensson
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Studenter

Fem av programmets studenter deltog i tävlingen Capture the Flag i Amsterdam i februari 2018.

– Vi hackade en fiktiv e-handelsplats, kopierade falska kreditkortsuppgifter och ändrade säkerhetsinställningar. Detta gav oss värdefulla insikter i hur brottslingar tänker och arbetar, så att vi, när vi är färdiga med vår utbildning, kan utveckla företags och organisationers cybersäkerhet, säger studenten Mohammed Abdulrazzaq.

>> Läs mer om tävlingen.

Sidan uppdaterad 2018-12-18