Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö 120 hp

Om programmet

På det tvååriga masterprogrammet Energismart innovation i byggd miljö får du ökad förståelse för förnybar energi i den byggda miljön, och du får arbeta praktiskt med att tillämpa lösningar på en av vår tids stora utmaningar, nämligen hur vi bygger ett urbant samhälle där energianvändning och -tillförsel är långsiktigt hållbar.

– Nära samarbete med bygg- och energibolag i regionen

– Bidra till en hållbar samhällsutveckling

– Bli förberedd för forsknings- och utvecklingsarbete inom bygg- och energisektorn


En av de enskilt största utmaningarna som världssamfundet står inför idag är formandet av ett hållbart energisystem. En viktig pusselbit i detta gäller energianvändningen i den byggda miljön. Inom bygg- och energibranschen behövs kompetens som förstår utmaningarna, möjligheterna och principerna kring hur energilösningar kan implementeras i den byggda miljön.

Utbildningen fokuserar på tekniken kring smarta energilösningar i byggd miljö, samt på principer för framgångsrik implementering av dessa. Första terminen läser du gemensamma kurser inom programmets huvudområde. På det sättet får studenterna en gemensam kunskapsbas om bygg- och energiteknik. Därefter följer kurser som syftar till fördjupad teknisk kunskap samt kunskap om innovationsprocesser kopplade till implementation av energilösningar i den byggda miljön. Flera kurser är projektbaserade och sker i nära samarbete med näringslivet.

Programmet har nära anknytning till flera av Högskolans forskningsmiljöer, samt till profilområdet Smarta städer och samhällen, och flera av dess lärare är aktiva forskare inom områden som innovation, bygginnovation, energieffektivisering, fjärrvärme och vindkraft.

Examen
Programmet leder till en masterexamen i byggteknik med inriktning förnybar energi.


Övrigt
Programmet är forskarutbildningsförberedande för Högskolans forskarutbildning inom Innovationsvetenskap.

Programmet ges på engelska.

Innehåll

Information saknas

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 10007
 • Behörighetskrav
  Högskoleingenjörsexamen 180 hp inom byggteknik, energiteknik, maskinteknik eller motsvarande.
  Varav kurser om 7.5 hp inom teknikområdet byggteknik, 7,5 hp projektledning, 7,5 hp mekanik och 7,5 hp tillämpad fysik eller motsvarande, samt 22,5 hp matematik.
  Engelska 6.
 • Urvalsregler
  Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16