Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-03-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Masterprogram i inbyggda och intelligenta system 120 hp

Om programmet

Detta tvååriga program, inom ett mycket aktuellt tillämpningsområde, är en naturlig fortsättning på utbildningen för dig som vill ha teknisk specialistkompetens, forskningserfarenhet och bättre grund för karriärmöjligheterna efter examen.

På programmet kommer du i kontakt med Högskolans forskning eftersom undervisningen bedrivs av aktiva forskare. Många av programmets tekniska kurser är projektbaserade och ger dig tillfälle att läsa in aktuell internationell forskning.

Första terminen läser du gemensamma kurser inom programmets huvudområde.

Andra terminen väljer du ett av två specialiseringspaket. Dessa bygger vidare på de inledande kurserna från första terminen.

Tredje terminen läser alla studenter projektkursen Konstruktion av inbyggda intelligenta system, i vilken man deltar i större projekt där var och en bidrar med kunskap från de olika inriktningarna som lästs under termin två. Därutöver läses ytterligare kurser.

Tredje och fjärde terminen görs examensarbetet. De flesta studenter samarbetar då med någon av våra forskargrupper, ofta med industriell anknytning.

Examen
Teknologie masterexamen med huvudområde datateknik.


Studier utomlands
Det finns möjlighet att göra en del av utbildningen utomlands, till exempel genom utbytesavtal. Kontakta gärna Högskolans studerandeavdelning i god tid innan programmet börjar om du vill studera utomlands.

Övrigt
Programmet ger förutsättningar både för utvecklingsarbete inom industrin och för doktorandstudier till exempel inom den forskarutbildning i Informationsteknologi som finns på Högskolan.

Programmet ges på engelska.

Innehåll

Obligatoriska kurser:
Artificiell intelligens 7,5 hp
Cyberfysiska system 7,5 hp
Inbyggda realtidssystem 7,5 hp
Teknisk matematik 7,5 hp
Konstruktion av inbyggda intelligenta system 15 hp
Examensarbete 30 hp

Valbara specialiseringspaket (varje student väljer ett av de två paketen):

Inbyggda system
Nätverk för inbyggda system 7,5 hp
Parallelldatorer i inbyggda system 7,5 hp
Distribuerade algoritmer 7,5 hp
System-on-chip 7,5 hp

Intelligenta system
Läraktiga system 7,5 hp
Intelligenta fordon 7,5 hp
Robotik 7,5 hp
Bildanalys 7,5 hp

Övriga valbara kurser:
Algoritmer, datastrukturer och problemlösning 7,5 hp
Datorseende i 3D 7,5 hp
Optisk kommunikation 7,5 hp
Stokastiska processer 7,5 hp
Data mining 7,5 hp
Testning och verifiering av inbyggda system 7,5 hp
Tillförlitlig och tidskritisk datakommunikation 7,5 hp

Varje student väljer ett av de specialiseringspaket som finns angivna ovan. Detta val görs efter att programmet har börjat. Ett examensarbete om 30 högskolepoäng skall göras inom samma område som specialiseringspaketet.

HT 2017 (Halmstad, 100%)
 • Utbildningsplan
 • Anmälningskod 13019
 • Behörighetskrav
  Kandidatexamen inom teknikområdet, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande.

  Kurser i datateknik, datavetenskap eller elektroteknik omfattande 90 hp inklusive ett självständigt arbete.

  Kurser i matematik som omfattar 30 hp eller kurser i analys, linjär algebra och transformmetoder.

  Engelska 5 eller motsvarande.
 • Urvalsregler
  Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Stefan Byttner
 • Anmälan öppen
 • Anmälan senast 18 april 2017

Anmäl dig nu!

Sidan uppdaterad 2017-03-16