Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Masterprogram i inbyggda och intelligenta system 120 hp

Om programmet

Detta tvååriga program, inom ett mycket aktuellt tillämpningsområde, är en naturlig fortsättning på utbildningen för dig som vill ha teknisk specialistkompetens, forskningserfarenhet och bättre grund för karriärmöjligheterna efter examen. Programmet ger både praktiska och teoretiska kunskaper om inbyggda och intelligenta system – ett område som Högskolan i Halmstad har mångårig erfarenhet av att framgångsrikt utbilda och forska inom.

Utbildningen sker i samarbete med industrin.
Specialisera dig inom antingen inbyggda eller intelligenta system.
Applikationer mot autonoma fordon genomsyrar flera delar av utbildningen.

På programmet kommer du i kontakt med Högskolans forskning eftersom undervisningen bedrivs av aktiva forskare. Många av programmets tekniska kurser är projektbaserade och ger dig tillfälle att läsa in aktuell internationell forskning.

Genom val av kurser har du möjlighet att fokusera på antingen inbyggda system eller intelligenta system. Första terminen läser du gemensamma kurser inom programmets huvudområde datateknik. Andra terminen läser du kurser som fördjupar inom intelligenta och autonoma fordon (inklusive relevanta sensortekniker) samt inom maskinlärande och bildbehandling. Tredje terminen läser du projektkursen Konstruktion av inbyggda intelligenta system, i vilken du deltar i ett större projekt. Därutöver läses en valbar kurs och examensarbetet påbörjas med en förstudie. Fjärde terminen genomförs merparten av examensarbetet, samt att det läses en valbar kurs för ytterligare fördjupning.

Undervisningen sker i allmänhet i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, handledning och projektarbeten. Flera kurser innehåller obligatoriska uppgifter som ska redovisas skriftligt och muntligt.

Examen
Teknologie masterexamen med huvudområde datateknik.


Studier utomlands
Det finns möjlighet att göra en del av utbildningen utomlands, till exempel genom utbytesavtal. Kontakta gärna Högskolans studerandeavdelning i god tid innan programmet börjar om du vill studera utomlands.

Övrigt
Programmet ger förutsättningar både för utvecklingsarbete inom industrin och för doktorandstudier till exempel inom den forskarutbildning i Informationsteknologi som finns på Högskolan.

Programmet ges på engelska.

Innehåll

Obligatoriska kurser:
Artificiell intelligens 7,5 hp
Cyberfysiska system 7,5 hp
Inbyggda realtidssystem 7,5 hp
Teknisk matematik 7,5 hp
Konstruktion av inbyggda intelligenta system 15 hp
Examensarbete 30 hp

Valbara specialiseringspaket (varje student väljer ett av de två paketen):

Inbyggda system
Nätverk för inbyggda system 7,5 hp
Parallelldatorer i inbyggda system 7,5 hp
Testning och verifikation av inbyggda system 7,5 hp
System-on-chip 7,5 hp

Intelligenta system
Läraktiga system 7,5 hp
Intelligenta fordon 7,5 hp
Robotik 7,5 hp
Bildanalys 7,5 hp

Övriga valbara kurser:
Algoritmer, datastrukturer och problemlösning 7,5 hp
Datorseende i 3D 7,5 hp
Optisk kommunikation 7,5 hp
Stokastiska processer 7,5 hp
Data mining 7,5 hp
Tillförlitlig och tidskritisk datakommunikation 7,5 hp

Varje student väljer ett av de specialiseringspaket som finns angivna ovan. Detta val görs efter att programmet har börjat. Ett examensarbete om 30 högskolepoäng skall göras inom samma område som specialiseringspaketet.

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Utbildningsplan
 • Anmälningskod 13019
 • Behörighetskrav
  Kandidatexamen inom teknikområdet, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande.

  Kurser i datateknik, datavetenskap eller elektroteknik omfattande 90 hp inklusive ett självständigt arbete.

  Kurser i matematik som omfattar 30 hp eller kurser i analys, linjär algebra och transformmetoder.

  Engelska 6 eller motsvarande.
 • Urvalsregler
  Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Martin Daniel Cooney
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Första pris för masteruppsats

Varje år delar The Swedish Artificial Intelligence Society (SAIS) ut ett pris för bästa masteruppsats. År 2017 vann Halmstadstudenten Thomas Rosenstatter (artikel på engelska).

Sidan uppdaterad 2019-01-21