Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-03-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Masterprogram i industriell organisation och innovation 120 hp

Om programmet

Detta tvååriga masterprogram kombinerar teknik, management och ekonomi kring utvecklingen av innovationer. Utbildningens mål är att du ska kunna organisera och stödja teknikutveckling samt utarbeta företags- och affärsutvecklingsprocesser för innovationer i olika typer av industriella sammanhang.

Programmet tar sin utgångspunkt i ett tekniskt kunnande, som under utbildningen kompletteras med teorier och modeller för att planera, utveckla, implementera och driva tekniska innovationer kopplat till strategiska och operativa mål i en organisation. Du kommer samtidigt att lära dig förstå betydelsen av forskning och teknisk utveckling på samhällsnivå.

I och med det nya masterprogrammet kan Högskolan i Halmstad erbjuda utbildning inom området industriell organisation på alla nivåer, från grundnivå upp till forskarutbildning. Programmet bygger på tvärvetenskaplig grund och överlappar discipliner som entreprenörskap, produktionsledning, innovationsledning och strategiledning.

Utbildningen är upplagd kring tre kunskapsblock, med olika perspektiv på teknikutveckling och innovationsledning.

Den första terminen handlar om övergripande förståelse för konsumtion och ekonomisk tillväxt, konkurrens, industriell omvandling och teknisk förändring på övergripande nivå. De inledande kurserna ger kunskap och förståelse inom huvudområdet industriell organisation och breda och fördjupade kunskaper inom vissa delar.

Den andra terminen har sin tyngdpunkt på företags teknik- och innovationsstrategier. Kurserna kopplar företags strategiska beslut till skeenden i de kontexter som företaget verkar, till exempel produktlivscykler och deras betydelse för företags produktportföljhantering. Det är möjligt att avsluta programmet efter ett år med magisterexamen.

Den tredje terminen berör processen från idé till kommersialisering och metoder och verktyg för att arbeta med och leda innovationsarbete.

Den fjärde terminen görs examensarbete. Vid det här laget kommer du att ha utvecklat de färdigheter som krävs för att delta I kvalificerat forsknings- och utvecklingsarbete.

Programmet ger förutsättningar både för utvecklingsarbete inom industrin och för vidare doktorandstudier, till exempel inom den forskarutbildning i innovationsvetenskap som finns på Högskolan i Halmstad.

Innehåll

Om man väljer att avsluta programmet efter ett år med magisterexamen så skriver man 15hp uppsats under termin 2 och då utgår kurserna Industriell marknadsföring och Affärsmodellsinnovation.

Under år 2 kan man läsa två valbara kurser på ett universitet i Shanghai. Det finns även möjlighet att skriva masteruppsatsen i Kina.

Termin 1
Industriell omvandling och teknisk förändring
Strategisk planering
Produktutveckling och innovationsledning
Management av teknologi

Termin 2
Forskningsdesign och -metoder
Visualiseringsteknik och prototypframtagning
Industriell marknadsföring/uppsats 15 hp
Affärsmodellsinnovation/uppsats 15 hp

Termin 3
Parallell produkt- och affärsutveckling
Ledning av innovationsprojekt

Valbara kurser (2x7,5 hp):
Innovationsekonomi
Teknologi- och innovationsledning i Kina
Att göra affärer i Kina
Klassiker inom teknologi och innovationsledning

Termin 4
Självständigt uppsatsarbete 30 hp

HT 2017 (Halmstad, 100%)
 • Utbildningsplan
 • Anmälningskod 10026
 • Behörighetskrav
  Teknologie kandidatexamen, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande. 15 hp inom industriell organisation. Engelska 6.
 • Urvalsregler
  Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Anmälan öppen
 • Anmälan senast 18 april 2017

Anmäl dig nu!

Sidan uppdaterad 2017-03-24