Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Masterprogram i informationsteknologi 120 hp

Om programmet

Här får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom signalanalys, kommunikationsteknik och datavetenskap – allt i en internationell miljö.

Första året bygger du och övriga studenter en gemensam kunskapsgrund inom matematik, programmering, datorarkitektur och signalanalys.

För termin tre och fyra så finns det en möjlighet att vara utbytesstudent vid något av våra partneruniversitet (till exempel Wroclaw University of Technology i Polen och Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences i Tyskland). Beslut om antagning görs därvid av respektive lärosäte, baserat på uppnådda studieresultat.

Under studierna utvecklar du erfarenhet av projektarbete för forskning och utveckling och av att verka i en internationell miljö i flera olika europeiska länder.

Programmet ger förutsättningar både för utvecklingsarbete inom industrin och för vidare doktorandstudier, till exempel inom den forskarutbildning i informationsteknologi som finns på Högskolan i Halmstad.

Examen
Examen utfärdas av det lärosäte där programmet avslutas med examensarbetet.


Studier utomlands
Det finns möjlighet att göra en del av utbildningen utomlands, till exempel genom utbytesavtal. Kontakta gärna Högskolans studerandeavdelning i god tid innan programmet börjar om du vill studera utomlands.

Övrigt
Programmet ges på engelska.

Innehåll

Termin 1. (samtliga kurser är obligatoriska)
Artificiell intelligens 7,5 hp
Cyberfysiska system 7,5 hp
Inbyggda realtidssystem projekt 7,5 hp
Teknisk matematik 7,5 hp

Termin 2. (samtliga kurser är obligatoriska)
Läraktiga system 7,5 hp
Intelligenta fordon 7,5 hp
Distribuerade algoritmer 7,5 hp
Bildanalys 7,5 hp

Termin 3.
Obligatoriska kurser:
Konstruktion av inbyggda och intelligenta system 15 hp

Valbara kurser:
Algoritmer, datastrukturer och problemlösning 7,5 hp
Datorseende i 3D 7,5 hp
Optisk kommunikation 7,5 hp
Stokastiska processer 7,5 hp

Termin 4.
Examensarbete 30 hp

Högskolan förbehåller sig rätten att ställa in kurser som väljs av färre än 12 studenter.

HT 2018 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 13021
 • Behörighetskrav
  Kandidatexamen inom teknikområdet, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande.

  Kurser i datateknik, datavetenskap eller elektroteknik omfattande 90 högskolepoäng och inkluderande ett självständigt arbete.

  Kurser i matematik omfattande antingen 30 högskolepoäng eller analys, linjär algebra och transformmetoder.

  Engelska 5 eller motsvarande.
 • Urvalsregler
  Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Stefan Byttner
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd


Sidan uppdaterad 2018-03-06