Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Masterprogram i informationsteknologi 120 hp

Om programmet

Här får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom informationsteknologi med ett särskilt fokus på maskinlärande och datateknik. Du får även erfarenhet av projektarbete kopplade till forskning och tjänsteutveckling – allt i en internationell miljö. Läs kurser inom ämnen som till exempel artificiell intelligens, parallelldatorprogrammering och digital tjänsteinnovation. Dessa ämnen är högst relevanta för att lösa många av framtidens samhällsutmaningar inom till exempel autonoma fordon och hälso- och sjukvård.

Utbildning i samarbete med industri och offentlig sektor.
Stark koppling till Högskolan i Halmstads forskning inom AI och maskinlärande.
Fokus på utveckling av digitala tjänster baserade på kunskaper som är utvunna från data.

Under utbildningen utvecklar du både din teoretiska och praktiska kompetens för forskning, utveckling och implementering av datateknik. Grunden för programmet är ett datatekniskt perspektiv på informationsteknologi i nära samarbete med industrin. En del av utbildningen sker tillsammans med masterstudenter i informatik, vilket ger ett tvärvetenskapligt perspektiv och möjlighet att utveckla tekniska lösningar som matchar befintliga behov i samhället.

Programmet ger förutsättningar både för utvecklingsarbete inom industrin och för vidare doktorandstudier, till exempel inom den forskarutbildning i informationsteknologi som finns på Högskolan i Halmstad.

Examen
Examen utfärdas av det lärosäte där programmet avslutas med examensarbetet.


Studier utomlands
Det finns möjlighet att göra en del av utbildningen utomlands, till exempel genom utbytesavtal. Kontakta gärna Högskolans studerandeavdelning i god tid innan programmet börjar om du vill studera utomlands.

Övrigt
Programmet ges på engelska.

Innehåll

År 1, hösttermin
Artificiell intelligens 7,5 hp
Perspektiv på data science 7,5 hp
Algoritmer, datastrukturer och problemlösning 7,5 hp
Teknisk matematik 7,5 hp

År 1, vårtermin
Läraktiga system 7,5 hp
Edge computing och sakernas internet 7,5 hp
Parallelldatorprogrammering för bearbetning av stora datamängder 7,5 hp
Bildanalys 7,5 hp

År 2, hösttermin
Data mining 7,5 hp
Digital tjänsteinnovation 7,5 hp
Djupa läraktiga system 7,5 hp
Examensarbete 7,5/30 hp

År 2, vårtermin
Valbar kus 7,5 hp (se nedan)
Examensarbete 22.5/30 hp

Valbara kurser under år 2:
Dataseende i 3D 7,5 hp
Intelligenta fordon 7,5 hp
Artificiell intelligens för hälsa 7,5 hp
Eller andra relevanta kurser vid Högskolan i Halmstad.
Högskolan förbehåller sig rätten att ställa in kurser som väljs av färre än 12 studenter.

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 13021
 • Behörighetskrav
  Kandidatexamen inom teknikområdet, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande.

  Kurser i datateknik, datavetenskap eller elektroteknik omfattande 90 högskolepoäng och inkluderande ett självständigt arbete.

  Kurser i matematik omfattande antingen 30 högskolepoäng eller analys, linjär algebra och transformmetoder.

  Engelska 6 eller motsvarande.
 • Urvalsregler
  Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Stefan Byttner
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd


Sidan uppdaterad 2019-01-21