Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Masterprogram i informationsteknologi 120 hp

Om programmet

Här får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom informationsteknologi med ett särskilt fokus på maskinlärande och datateknik. Du får även erfarenhet av projektarbete kopplade till forskning och tjänsteutveckling – allt i en internationell miljö. Läs kurser inom ämnen som till exempel artificiell intelligens, parallelldatorprogrammering och digital tjänsteinnovation. Dessa ämnen är högst relevanta för att lösa många av framtidens samhällsutmaningar inom till exempel autonoma fordon och hälso- och sjukvård.

Utbildning i samarbete med industri och offentlig sektor.
Stark koppling till Högskolan i Halmstads forskning inom AI och maskinlärande.
Fokus på utveckling av digitala tjänster baserade på kunskaper som är utvunna från data.

Under utbildningen utvecklar du både din teoretiska och praktiska kompetens för forskning, utveckling och implementering av datateknik. Grunden för programmet är ett datatekniskt perspektiv på informationsteknologi i nära samarbete med industrin. En del av utbildningen sker tillsammans med masterstudenter i informatik, vilket ger ett tvärvetenskapligt perspektiv och möjlighet att utveckla tekniska lösningar som matchar befintliga behov i samhället.

Programmet ger förutsättningar både för utvecklingsarbete inom industrin och för vidare doktorandstudier, till exempel inom den forskarutbildning i informationsteknologi som finns på Högskolan i Halmstad. Första terminen läses gemensamma kurser inom programmets huvudområde datateknik. Dessa kurser är huvudsakligen av översiktskaraktär av relevanta metoder och teorier inom data science området, men belyser även samhälls- och etiska aspekter. Andra terminen läser du metodfördjupningskurser inom maskinlärande och bildanalys, men även kurser som syftar till en förståelse för de möjligheter och begränsningar som följer med distribuerade beräkningar och programmering av parallelldatorplattformar. Tredje terminen läser du kurser där du får möjligheten att utveckla ett övergripande perspektiv på att extrahera kunskaper från data samt att använda dessa kunskaper för att utveckla nya digitala tjänster. Under denna terminen påbörjas även arbetet med examensarbetet. Fjärde terminen genomförs merparten av examensarbetet samtidigt som det läses en valbar kurs, exempelvis inom något specialiseringsområde relaterat till examensarbetet.


Undervisningen sker i allmänhet i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, handledning och projektarbeten. Flera kurser innehåller obligatoriska uppgifter som ska redovisas skriftligt och muntligt.

Examen
Teknologie masterexamen med huvudområde datateknik.


Studier utomlands
Det finns möjlighet att göra en del av utbildningen utomlands, till exempel genom utbytesavtal. Kontakta gärna Högskolans studerandeavdelning i god tid innan programmet börjar om du vill studera utomlands.

Övrigt
Programmet ger förutsättningar både för utvecklingsarbete inom industrin och för doktorandstudier till exempel inom den forskarutbildning i Informationsteknologi som finns på Högskolan.

Programmet ges på engelska.

Innehåll

År 1, hösttermin
Artificiell intelligens 7,5 hp
Perspektiv på data science 7,5 hp
Algoritmer, datastrukturer och problemlösning 7,5 hp
Teknisk matematik 7,5 hp

År 1, vårtermin
Läraktiga system 7,5 hp
Edge computing och sakernas internet 7,5 hp
Parallelldatorprogrammering för bearbetning av stora datamängder 7,5 hp
Bildanalys 7,5 hp

År 2, hösttermin
Data mining 7,5 hp
Digital tjänsteinnovation 7,5 hp
Djupa läraktiga system 7,5 hp
Examensarbete 7,5/30 hp

År 2, vårtermin
Valbar kus 7,5 hp (se nedan)
Examensarbete 22.5/30 hp

Valbara kurser under år 2:
Dataseende i 3D 7,5 hp
Intelligenta fordon 7,5 hp
Artificiell intelligens för hälsa 7,5 hp
Eller andra relevanta kurser vid Högskolan i Halmstad.
Högskolan förbehåller sig rätten att ställa in kurser som väljs av färre än 12 studenter.

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Utbildningsplan
 • Anmälningskod 13021
 • Behörighetskrav
  Kandidatexamen inom teknikområdet, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande.

  Kurser i datateknik, datavetenskap eller elektroteknik omfattande 90 högskolepoäng och inkluderande ett självständigt arbete.

  Kurser i matematik omfattande antingen 30 högskolepoäng eller analys, linjär algebra och transformmetoder.

  Engelska 6 eller motsvarande.
 • Urvalsregler
  Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Martin Daniel Cooney
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd


Sidan uppdaterad 2019-01-21