Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Handledning för VFU-lärare 7,5 hp

Om kursen

Kursen vänder sig till lärare/förskollärare som handleder lärarstudenter under Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Innehållet består av olika handledningsstrategier, handledningssamtal, bedömning av lärarstudenters VFU, olika sätt att se på kunskap samt lärande i relation till styrdokument. Exempel ges från praxisnära forskning.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Relaterade länkar

Sidan uppdaterad 2018-11-16