Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Digitalt lärande - möjligheter och utmaningar I 7,5 hp

Om kursen

Kursen handlar om användningen av digitala resurser för att stärka elevers motivation och lärande i förskola, förskoleklass och skola. En viktig del av kursen är studenternas arbete med analys och värdering av digitala resurser i relation till elevers lärande. En annan betydelsefull del av kursen är åskådliggörandet av datalogiskt tänkande och dess koppling till programmering i skolan. I kursen ingår bland annat ett digitalt projekt där studenten redovisar analyser och kritisk granskning av digitala resurser samt hur dessa kan användas för att stärka elevers motivation och lärande. Praktisk tillämpning, programmering samt planering av undervisning med digitala resurser, såväl visualiserings- och simuleringsverktyg som andra former av digitala resurser, ingår också. Studenternas egna erfarenheter och problemställningar kring hur digitala miljöer kan användas för att designa digitala lärsituationer formar kursens innehåll.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av praktiska moment.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Halmstad, 25%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16