Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Digitalt lärande - möjligheter och utmaningar 15 hp

Om kursen

Det här är en kurs för dig som vill lära dig mer om att använda digitala redskap i skolan – för såväl lärande som utvärdering och bedömning. Du kommer att få kritiskt granska de digitala verktyg som finns i både i din verksamhet och på marknaden. Kursen handlar även om hur samhällets digitalisering påverkar skolan, undervisningen och samhället.

Vid kursens slut kommer du att kunna redogöra översiktligt för grunderna i programmering och digital didaktisk design samt analysera och jämföra olika digitala undervisningsmetoder, med stöd i såväl teoretiska som praktiska perspektiv. Praktisk tillämpning, programmering samt planering av undervisning med digitala verktyg t.ex. virtual reality (VR) och augmented reality (AR) är en viktig del av kursen. Studenternas egna erfarenheter och problemställningar kring hur digitala miljöer kan användas för att designa digitala lärsituationer formar kursens innehåll.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidan uppdaterad 2018-11-16