Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-10-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ämneslärare i gymnasieskolan - naturkunskap och matematik 300 hp

Om programmet

Denna utbildning är INSTÄLLD och kommer inte att starta hösten 2017.

Vill du arbeta med unga människor i ett yrke där du kan göra stor skillnad för framtiden? Som ämneslärare i naturkunskap tar du tillsammans med dina elever dig an vår tids största samhällsutmaningar – såsom hållbar utveckling, hälsa och digitalisering. Garanterat god arbetsmarknad väntar!


Vi använder digitala redskap och kreativa arbetsformer för att förbereda dig för ett jobb i framtidens skola. I Digitalt laborativt centrum (DLC), vår nya storsatsning, finns den senaste digitala tekniken, mötesplatser och kreativa ytor – något som gör utbildningen unik!

Matematik vävs in i naturkunskapen
Utbildningen är på fem år och du läser naturkunskap som huvudämne (120 hp) samt matematik som andraämne (90 hp). De båda ämnena kommer delvis att integreras och vi jobbar med att tillämpa matematiken inom naturkunskapen. Vi ser ämnena som en helhet som tillsammans skapar en god grund för framtidens lärare.

Naturkunskap kopplat till aktuella samhällsfrågor
Inom naturkunskap tar vi oss an hållbar utveckling, globalisering, etik, hälsa, digitalisering och andra samhällsfrågor med tillämpbart innehåll. I utbildningen tränas du att som lärare kunna arbeta med de komplexa frågor som möter oss och de unga medborgarna varje dag. För att kunna göra det behöver du fördjupa dig i naturvetenskaperna biologi, fysik och kemi.

VFU – möt lärarjobbet redan under utbildningen
Utbildningen håller hög kvalitet med en pedagogik som vilar på vetenskaplig grund.
Förutom ämnesfördjupning ger utbildningen andra kompetenser och erfarenheter som behövs för att jobba som lärare. Du läser till exempel didaktik, ledarskap och bedömning. Under din studietid möter du yrkesverksamma lärare och får undervisa och delta i arbetet ute på skolor genom vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Bra framtidsutsikter
Det råder i dag stor brist på lärare i naturkunskap. Enligt fackförbundet Sacos senaste prognos kommer efterfrågan fortsätta att vara hög de närmaste åren. Det innebär att du kommer att möta en mycket god arbetsmarknad efter din utbildning.
Som lärare får du ett omväxlande och dynamiskt jobb där ingen dag är den andra lik. Du blir efterfrågad på arbetsmarknaden och får fantastiska möjligheter att påverka framtiden genom att inspirera och stimulera dina elever i olika ämnen. Ett riktigt framtidsyrke, alltså!

Examen
Ämneslärarexamen med inriktning på arbete i gymnasieskolan, avancerad nivå, 300 hp.


Studier utomlands
Vill du åka utomlands under studietiden finns goda möjligheter att förlägga en del av din utbildning i ett annat land. Du kan läsa en kurs vid ett utländskt universitet, göra en del av din VFU utomlands eller åka utomlands som en del av ditt examensarbete. Vi har ett gott internationellt nätverk och på senare år har våra studenter valt att åka till bland annat Nya Zeeland, Storbritannien, Spanien, Turkiet, Italien och Australien.

Innehåll

Utbildningen omfattar fem års studier och består av tre delar:

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
Obligatoriska kurser som är centrala för läraryrket – bland annat ledarskap, didaktik, bedömning, betygssättning, läraruppdraget, lärandeteorier och utvecklingsarbete.

Ämnesstudier 210 hp
I utbildningen ingår två ämnen. Huvudämnet är naturkunskap och omfattar 120 hp. Det andra ämnet, matematik, omfattar 90 hp. Du skriver också två examensarbeten om vardera 15 hp i respektive ämne.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp
VFU (praktik) innebär att du deltar i verksamheten på en skola i någon av våra samarbetskommuner. Det ger dig möjlighet att medverka i det pedagogiska arbetet på skolan och delta i lärares olika arbetsuppgifter.

HT 2017 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 11315
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Samhällskunskap A, Matematik D, Naturkunskap B alternativt Biologi A+Fysik A+Kemi A (områdesbehörighet 6c).
  Eller:
  Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 4, Naturkunskap 2 alternativt Biologi 1+Fysik 1a eller 1b1 och 1b2+Kemi 1 (områdesbehörighet A6c).
 • Urvalsregler
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Inställt

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2017-10-19