Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ämneslärare i gymnasieskolan - svenska och engelska 300 hp

Om programmet

Vill du arbeta med att handleda och undervisa ungdomar på väg mot vuxenlivet? Vill du fördjupa dig i och jobba med dina egna favoritämnen?
Väljer du en karriär som ämneslärare i gymnasieskolan får du förmånen att göra både och – du får dessutom vara med och forma framtidens skola. Vägen går via vår utbildning till ämneslärare på gymnasieskolan, som omfattar fem års studier.


Som student på ämneslärarutbildningen möter du varierade former av undervisning och examination. Den nära kopplingen till verksamheten vid skolor löper som en röd tråd genom hela studietiden.

Vårt mål är att ge dig ett bra mottagande och en utbildning med hög kvalitet. Skolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Vi ser kontinuerligt över och utvecklar innehållet i våra lärarutbildningar för att våra studenter ska få rätt redskap och förutsättningar för att kunna motsvara de krav som kommer att ställas på morgondagens lärare.

På Lärarutbildningen i Halmstad erbjuder vi ett flertal olika möjligheter för dig att verka inom gymnasieskolan. Läraryrket är ett omväxlande och dynamiskt jobb där ingen dag är den andra lik och som lärare har du en fantastisk möjlighet att påverka framtiden genom att inspirera och stimulera dina elever i olika ämnen.

Vi använder digitala redskap och kreativa arbetsformer för att förbereda dig för ett jobb i framtidens skola. I Digitalt laborativt centrum (DLC), vår nya storsatsning, finns den senaste digitala tekniken, mötesplatser och kreativa ytor – något som gör utbildningen unik!

Examen
Ämneslärarexamen med inriktning på arbete i gymnasieskolan, avancerad nivå, 300 hp.


Studier utomlands
Vill du åka utomlands under studietiden finns goda möjligheter att förlägga en del av din utbildning i ett annat land. Du kan läsa en kurs vid ett utländskt universitet, göra en del av din VFU utomlands eller åka utomlands som en del av ditt examensarbete. Vi har ett gott internationellt nätverk och på senare år har våra studenter valt att åka till bland annat Nya Zeeland, Storbritannien, Spanien, Turkiet, Italien och Australien.

Innehåll

Utbildningen omfattar fem års studier och består av tre delar:

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
Obligatoriska kurser som är centrala för läraryrket – bland annat ledarskap, didaktik, bedömning, betygssättning, läraruppdraget, lärandeteorier och utvecklingsarbete.

Ämnesstudier 210 hp
I utbildningen ingår två ämnen. Huvudämnet är svenska och omfattar 120 hp. Det andra ämnet, engelska, omfattar 90 hp. Du skriver också två examensarbeten om vardera 15 hp i respektive ämne.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp
VFU (praktik) innebär att du deltar i verksamheten på en skola i någon av våra samarbetskommuner. Det ger dig möjlighet att medverka i det pedagogiska arbetet på skolan och delta i lärares olika arbetsuppgifter.

HT 2018 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 11307
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6c).
  Eller:
  Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet A6c).
 • Urvalsregler
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-05-02