Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-10-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ämneslärare i gymnasieskolan - svenska och engelska 300 hp

Om programmet

Vill du arbeta med att handleda och undervisa ungdomar på väg mot vuxenlivet? Vill du fördjupa dig i och jobba med dina egna favoritämnen?

Väljer du en karriär som ämneslärare i gymnasieskolan får du förmånen att göra både och – du får dessutom vara med och forma framtidens skola. Vägen går via vår utbildning till ämneslärare på gymnasieskolan.


Som student här blir du en del av storsatsningen Digitalt laborativt centrum, en digital, kreativ miljö med fokus på lärande, pedagogik och kultur.
Vid Högskolan i Halmstad får du en utbildning där samhällsutmaningar, ämnessamverkan och framtidens lärande står i centrum
Det finns ett stort behov av utbildade gymnasielärare.

Läraryrket är ett omväxlande och dynamiskt arbete där ingen dag är den andra lik. Som lärare har du en fantastisk möjlighet att påverka framtiden genom att inspirera och stimulera dina elever i olika ämnen. Ungdomarna är dessutom på väg in i vuxenlivet med allt vad det innebär, och du får ständigt lära dig nytt, bli utmanad och själv utvecklas.

Som student på ämneslärarutbildningen möter du olika former av undervisning och examination. Den nära kopplingen till det dagliga arbetet vid skolor löper som en röd tråd genom hela studietiden.

Vi använder digitala redskap och kreativa arbetsformer för att förbereda dig för ett arbete i framtidens skola. I Digitalt laborativt centrum (DLC), vår nya storsatsning, finns den senaste digitala tekniken, mötesplatser och kreativa ytor – något som gör utbildningen unik. Lokalerna används i utbildning, forskning och utvecklingsprojekt och fungerar som en så kallad maker space – en kreativ miljö för att förverkliga idéer tillsammans.

Vi ger dig ett bra mottagande och en utbildning med hög kvalitet. Skolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Vi ser hela tiden över och utvecklar innehållet i våra lärarutbildningar för att våra studenter ska få rätt redskap och förutsättningar för att kunna motsvara de krav som kommer att ställas på framtidens lärare.

Arbetsområde
Det finns ett stort behov av utbildade gymnasielärare. Du blir även behörig för att undervisa i årskurserna 7–9 och på Komvux.

Examen
Ämneslärarexamen med inriktning på arbete i gymnasieskolan, avancerad nivå, 300 hp.


Studier utomlands
Vill du åka utomlands under studietiden finns goda möjligheter att förlägga en del av din utbildning i ett annat land. Du kan läsa en kurs vid ett utländskt universitet eller göra en del av din VFU utomlands. Vi har ett gott internationellt nätverk och på senare år har våra studenter valt att åka till bland annat Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Spanien, Turkiet och Italien.

Innehåll

Utbildningen omfattar fem års studier och består av tre delar:


Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
Obligatoriska kurser med innehåll som är centrala för läraryrket – bland annat ledarskap, didaktik, demokrati, konflikthantering, etik, läraruppdraget, lärandeteorier och utvecklingsarbete.

Ämnesstudier 210 hp
I utbildningen ingår två ämnen. Huvudämnet är svenska och omfattar 120 hp. Det andra ämnet, engelska, omfattar 90 hp. Förutom ämnesstudier och ämnesdidaktik skriver du också två examensarbeten om vardera 15 hp i respektive ämne.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp
VFU innebär att du deltar i verksamheten på en skola i någon av våra samarbetskommuner. VFU är länken mellan teori och den framtida yrkesutövningen.

HT 2018 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 11307
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6c).
  Eller:
  Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet A6c).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Anmälan öppen
 • Anmälan senast 16 april 2018

Anmäl dig nu!

Sidan uppdaterad 2017-10-19