Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-06-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - engelska samt ett av ämnena historia - religionskunskap 300 hp

Om programmet

Denna utbildning är INSTÄLLD. Se i stället övrig utbildning till ämneslärare:

 • Ämneslärare i gymnasieskolan – svenska och engelska

Vill du arbeta med att handleda och undervisa ungdomar på väg mot vuxenlivet? Vill du fördjupa dig i och jobba med dina egna favoritämnen?

Väljer du en karriär som ämneslärare i gymnasieskolan får du förmånen att göra både och - du får dessutom vara med och forma framtidens skola. Vägen går via vår ämneslärarutbildning (gymnasieskolan), som omfattar fem års studier.


Som student på Ämneslärarutbildningen (gymnasieskolan) möter du varierade former av undervisning och examination. Den nära kopplingen till verksamheten vid skolor löper som en röd tråd genom hela studietiden.

Vårt mål är att ge dig ett bra mottagande och en utbildning med hög kvalitet. Skolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Vi ser kontinuerligt över och utvecklar innehållet i våra lärarutbildningar för att våra studenter ska få rätt redskap och förutsättningar för att kunna motsvara de krav som kommer att ställas på morgondagens lärare.

På Lärarutbildningen i Halmstad erbjuder vi ett flertal olika möjligheter för dig att verka inom gymnasieskolan. Läraryrket är ett omväxlande och dynamiskt jobb där ingen dag är den andra lik och som lärare har du en fantastisk möjlighet att påverka framtiden genom att inspirera och stimulera dina elever i olika ämnen.

Examen
Ämneslärarexamen med inriktning på arbete i gymnasieskolan, avancerad nivå, 300 hp.


Studier utomlands
Lärarutbildningen i Halmstad satsar nu stort på att utöka den interkulturella kompetensen för dig som är lärarstudent. Vi vill utbilda morgondagens globala lärare och anser att det är mycket viktigt att fokusera på det internationella perspektivet under din utbildning.
Vi har ett internationellt nätverk vilket gör det möjligt för dig att förlägga delar av din utbildning till universitet och högskolor utomlands. På senare år har våra studenter valt att studera i bland annat Storbritannien, Spanien, Turkiet, Italien och Australien.

Innehåll

Ämneslärarutbildningen (gymnasieskolan) omfattar fem års studier och har följande innehåll:

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
UVK är obligatoriskt för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. För ämneslärare som ska arbeta i gymnasieskolan behandlar dessa viktiga kurser bland annat läraruppdraget, didaktik, ledarskap, bedömning och betygssättning, lärandeteorier och utvecklingsarbete.

Ämnesstudier 210 hp
I utbildningen ingår två ämnen där ingångsämnet engelska omfattar 120 hp och det andra ämnet, historia eller religion, omfattar 90 hp. Du skriver också två examensarbeten om vardera 15 hp i respektive ämne.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp
VFU integreras både i UVK och i ämnesstudierna. VFU är en viktig del av lärarutbildningen, som ger dig möjlighet att medverka i det pedagogiska arbetet på skolor och att delta i lärares olika arbetsuppgifter. Du som läser till ämneslärare gör din VFU och dina verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar) på övningsskolor i en av dessa kommuner: Halmstad, Falkenberg, Laholm eller Ängelholm. Utgifter i samband med VFU, exempelvis resekostnader, står du själv för.

HT 2017 (Halmstad, 100%)
 • Utbildningsplan
 • Anmälningskod 11310
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A (områdesbehörighet 6c).
  Eller:
  Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskapå 1a1 + 1a2, Historia 1b alternativt Historia 1a1 + 1a2, (områdesbehörighet A6c).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Monica Eklund
 • Inställt

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2017-06-15