Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-10-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Förskollärarutbildning 210 hp

Om programmet

Vill du följa, stödja och inspirera barnen i deras lärande och utveckling fram till skolstarten? Vill du lägga en trygg grund för deras framtid och skapa förutsättningar för deras livslånga lärande?

Om du vill arbeta med nyfikna och kompetenta förskolebarn är vår förskollärarutbildning rätt val för dig.


– Som student här blir du en del av storsatsningen Digitalt laborativt centrum, en digital, kreativ miljö med fokus på lärande, pedagogik och kultur.
– Du får återkomma till samma övningsförskola flera gånger i samband med din praktik (den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU).
– Högskolan i Halmstads förskollärarutbildning är bäst i Sverige på att samverka med arbetslivet.

Som förskollärare har du ett viktigt och kreativt arbete genom att stödja, inspirera och följa de allra yngsta i deras lärande, utveckling och sociala relationer. Som student på Förskollärarutbildningen på Högskolan i Halmstad möter du olika former av undervisning och examination. Den nära kopplingen till verksamheten vid förskolor löper som en röd tråd genom hela studietiden.??

Högskolan samarbetar med olika så kallade övningsförskolor, och under utbildningens verksamhetsförlagda utbildning får du återvända till samma förskola flera gånger. På så vis får du möjlighet till en mer långvarig relation både till barnen och arbetslaget.

Vi ger dig ett bra mottagande och en utbildning med hög kvalitet. Förskolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Vi utvecklar ständigt innehållet i alla våra lärarutbildningar. På så vis ska du som student få rätt redskap och förutsättningar för att kunna möta de krav som kommer att ställas även på framtidens förskollärare.??

På vår lärarutbildning finns det en nära kontakt mellan studenter, lärare och övrig personal. Här finns också fina föreläsningslokaler, grupprum och studieplatser för dig som student. Ett exempel är Digitalt laborativt centrum – inklusive ett framtidslabb för att utveckla skolans lärmiljöer – en digital miljö med fokus på innovativt lärande, pedagogik och kultur. Digitalt laborativt centrum har den senaste utrustningen inom visualisering, simulering och design och fungerar även som ett “maker space”.

Examen
Förskollärarexamen, grundnivå, 210 hp.?? Du får också behörighet att undervisa i förskoleklass.


Arbetsområden
Det finns ett stort behov av utbildade förskollärare och framtidsutsikterna bedöms därför som mycket goda.

Studier utomlands
Vi har ett internationellt nätverk vilket gör det möjligt för dig att förlägga delar av din utbildning till universitet och högskolor utomlands.

Vi vill utbilda morgondagens globala lärare och anser att det är mycket viktigt att fokusera på det internationella perspektivet under din utbildning.? På senare år har våra studenter valt att studera i bland annat Storbritannien, Spanien, Turkiet, Italien och Australien.

Innehåll

Förskollärarutbildningen omfattar 3,5 års studier och har följande innehåll:

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
Dessa centrala kurser behandlar bland annat förskolans plats i samhället, pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik och utvecklingsarbete.

Förskolepedagogiska ämnen 120 hp
Här läser du kurser som handlar om barns utveckling och lärande. Det kan till exempel röra sig om barndomens villkor, lek och lärande, språkutveckling, matematik, naturvetenskap, estetiska lärprocesser och sociala relationer. Du väljer också en valfri fördjupning om 7,5 hp och skriver ett examensarbete om 15 hp.
I flera av kurserna ingår så kallade verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar), som är förlagda till någon av de övningsskolor som Högskolan samarbetar med.
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp
VFU är en viktig del av lärarutbildningen, som ger dig möjlighet att medverka i det pedagogiska arbetet på förskolor och att delta i förskollärares olika arbetsuppgifter. VFU integreras både i UVK och i de förskolepedagogiska ämneskurserna. Du som läser till förskollärare gör din VFU på någon av de övningsförskolor som Högskolan samarbetar med.
?Utgifter i samband med VFU och VI-dagar, exempelvis resekostnader, står du själv för.

VT 2018 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 21300
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 a).
  Eller:
  Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 a).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Marie-Helene Zimmerman Nilsson
 • Anmälan öppnar 15 mars 2018
 • Öppen för sen anmälan

Anmälan stängd

HT 2018 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 11300
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 a).
  Eller:
  Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 a).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Marie-Helene Zimmerman Nilsson
 • Anmälan öppnar 15 mars 2018

Anmälan stängd

VT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 21300
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 a).
  Eller:
  Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 a).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Marie-Helene Zimmerman Nilsson
 • Anmälan öppnar 15 mars 2018
 • Öppen för sen anmälan

Anmälan stängd


Här är några ord från Sofia Ihse som har läst till förskollärare på Högskolan i Halmstad:

Sofia Ihse heter jag och jag blev färdig förskollärare i januari 2013. Det innebär att jag snart har arbetat ett år som förskollärare. Jag tycker att jag har fått med mig en grundlig, gedigen och väl genomtänkt utbildning – en utbildning att vara stolt över!

Under årets gång har verkligen allt fallit på plats och jag har insett hur mycket kunskap jag faktiskt har med mig ut. Allt från giraffmetoder inom konflikthantering, Salamanca-avtal, skolorganisation, ledarskap – till experiment inom naturvetenskap, redskap för pedagogisk dokumentation, språk, matte, lek, rörelse, mångfald, barnsyn, förhållningssätt o.s.v.

Er välplanerade utbildning har gett mig stort självförtroende och bra redskap att komma ut i verksamheten och möta de kulturkrockar som gärna uppstår mellan oss nyutbildade och vissa "i väggarna sittande traditioner".

Heja Halmstad!

Sidan uppdaterad 2017-10-19