Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Förskollärarutbildning 210 hp

Om programmet

Vill du följa och stödja de minsta barnen i deras utveckling fram till skolstarten? Vill du lägga en trygg grund för deras framtid och stimulera deras lust till livslångt lärande?

Om du vill arbeta med nyfikna förskolebarn är vår förskollärarutbildning rätt val för dig. Utbildningen omfattar 3,5 års studier.


Som student på Förskollärarutbildningen på Högskolan i Halmstad möter du varierade former av undervisning och examination. Den nära kopplingen till verksamheten vid förskolor löper som en röd tråd genom hela studietiden.

Vårt mål är att ge dig ett bra mottagande och en utbildning med hög kvalitet. Förskolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Vi ser kontinuerligt över och utvecklar innehållet i våra lärarutbildningar för att våra studenter ska få rätt redskap och förutsättningar för att kunna motsvara de krav som kommer att ställas på morgondagens lärare.

På vår lärarutbildning finns det en nära kontakt mellan studenter, lärare och administration. Här finns också fina föreläsningslokaler, grupprum och studieplatser för våra studenter.

Examen
Förskollärarexamen, grundnivå, 210 hp.


Arbetsområden
Det finns ett stort behov av utbildade förskollärare och framtidsutsikterna bedöms därför som mycket goda.

Studier utomlands
Lärarutbildningen i Halmstad satsar på att utöka den interkulturella kompetensen för dig som är lärarstudent. Vi vill utbilda morgondagens globala lärare och anser att det är mycket viktigt att fokusera på det internationella perspektivet under din utbildning.
Vi har ett internationellt nätverk vilket gör det möjligt för dig att förlägga delar av din utbildning till universitet och högskolor utomlands. På senare år har våra studenter valt att studera i bland annat Storbritannien, Spanien, Turkiet, Italien och Australien.

Innehåll

Förskollärarutbildningen omfattar 3,5 års studier och har följande innehåll:

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
Dessa centrala kurser behandlar bland annat förskolans plats i samhället, pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik och utvecklingsarbete.

Förskolepedagogiska ämnen 120 hp
Här läser du kurser som handlar om barns utveckling och lärande. Det kan till exempel röra sig om barndomens villkor, lek och lärande, språkutveckling, matematik, naturvetenskap, estetiska lärprocesser och sociala relationer. Du väljer också en valfri fördjupning om 7,5 hp och skriver ett examensarbete om 15 hp.
I flera av kurserna ingår så kallade verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar), som är förlagda till någon av de övningsskolor som Högskolan samarbetar med.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp
VFU integreras både i UVK och i de förskolepedagogiska ämneskurserna. VFU är en viktig del av lärarutbildningen, som ger dig möjlighet att medverka i det pedagogiska arbetet på förskolor och att delta i förskollärares olika arbetsuppgifter. Du som läser till förskollärare gör din VFU på någon av de övningsförskolor som Högskolan samarbetar med.

Utgifter i samband med VFU och VI-dagar, exempelvis resekostnader, står du själv för.

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 11300
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 a).
  Eller:
  Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 a).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Marie-Helene Zimmerman Nilsson
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

VT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 21300
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 a).
  Eller:
  Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 a).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Marie-Helene Zimmerman Nilsson
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

VT 2020 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 21300
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 a).
  Eller:
  Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 a).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Marie-Helene Zimmerman Nilsson
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd


Sidan uppdaterad 2018-11-12