Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Naturvetenskaplig bastermin: Biomedicin - inriktning fysisk träning 20 veckor

Om programmet

Saknar du särskild behörighet till Biomedicin – inriktning fysisk träning? Vill du skaffa dig den behörigheten snabbt och kunna börja din utbildning redan efter en termin? Då är naturvetenskaplig bastermin rätt val för dig!

Basterminen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter inom matematik, biologi och kemi som krävs för att läsa biomedicin på Högskolan i Halmstad. Eftersom basterminen är bunden till ett specifikt program och innehållet är skräddarsytt för just det programmet, får du mycket goda förutsättningar för de fortsatta studierna. Du får även möjlighet att träna dig i effektiv studieteknik, arbeta i Högskolans studiemiljö och möta studenter som redan läser programmet. Basterminen kan endast läsas på våren. Under förutsättning att du genomgår hela terminen med godkänt resultat får du behörighet till och platsgaranti på det efterföljande program som är kopplat till basterminen.


Biomedicin – inriktning fysisk träning
Utbildningen syftar till att ge studenten möjlighet att tillgodogöra sig kunskap om och förståelse för människokroppens uppbyggnad och funktion och hur den påverkas av olika faktorer och miljöer. Studier inom biomedicin sker på molekyl- cell- organ- och helkroppsnivå och syftar till att öka kunskap och förståelse för människokroppens anpassning vid sjukdom och hälsa. Utbildningen varvar teoretiska kunskaper om människokroppen med praktiska färdigheter i att hantera kvalificerade laborativa metoder både på cell- och helkroppsnivå såväl vid fysisk träning som vid ohälsa. Delar av undervisningen sker i laborations- och träningslokaler på campus. Under utbildningen ges tillfälle till praktisk professionell träning inom valfri biomedicinsk eller träningsfysiologisk verksamhet, och målet är att vid slutet av utbildningen kunna självständigt genomföra en mindre experimentell/laborativ studie inom ämnesområdet biomedicin som leder till ett vetenskapligt examensarbete.

Innehåll

Information saknas

VT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 20007
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik 2, Fysik 1, Biologi 1 och Kemi 1
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Programansvar
  Charlotte Olsson
 • Inställt

Anmälan stängd


Här är några ord från Sofia Ihse som har läst till förskollärare på Högskolan i Halmstad:

Sofia Ihse heter jag och jag blev färdig förskollärare i januari 2013. Det innebär att jag snart har arbetat ett år som förskollärare. Jag tycker att jag har fått med mig en grundlig, gedigen och väl genomtänkt utbildning – en utbildning att vara stolt över!

Under årets gång har verkligen allt fallit på plats och jag har insett hur mycket kunskap jag faktiskt har med mig ut. Allt från giraffmetoder inom konflikthantering, Salamanca-avtal, skolorganisation, ledarskap – till experiment inom naturvetenskap, redskap för pedagogisk dokumentation, språk, matte, lek, rörelse, mångfald, barnsyn, förhållningssätt o.s.v.

Er välplanerade utbildning har gett mig stort självförtroende och bra redskap att komma ut i verksamheten och möta de kulturkrockar som gärna uppstår mellan oss nyutbildade och vissa "i väggarna sittande traditioner".

Heja Halmstad!

Sidan uppdaterad 2018-03-06