Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Grundlärarutbildning (åk 4-6) 240 hp

Om programmet

Vill du arbeta med vetgiriga barn i åldrarna 10 till 12 år och undervisa i exempelvis svenska, matematik och engelska? Då ska du söka till vår grundlärarutbildning (åk 4–6).
Här lär du dig hur man väcker elevernas kunskapslust och lägger grunden för deras fortsatta skolgång.


– På Högskolan i Halmstad träffar du engagerade lärare och studentkamrater och du får delta i inspirerande undervisning där du får träna på många olika pedagogiska metoder.
– Du får praktisera kunskaperna under din praktik (VFU, verksamhetsförlagd utbildning) och på den övningsskola som du kommer att vara verksam på. VFU:n på Högskolan ligger på topp-tio i Sverige och lyfts fram som ett gott exempel.
–Som student här blir du en del av storsatsningen Digitalt laborativt centrum, en digital, kreativ miljö med fokus på lärande, pedagogik och kultur.

Som student på grundlärarutbildningen på Högskolan i Halmstad möter du olika former av undervisning och examination. Här får du arbeta praktiskt med många olika pedagogiska metoder och du får med dig en gedigen ryggsäck för att möta dina framtida elever med bästa möjliga förutsättningar. Den nära kopplingen till verksamheten vid skolor löper som en röd tråd genom hela studietiden och du får träna på olika pedagogiska metoder både i undervisningen på Högskolan och på din verksamhetsförlagda utbildning.

Högskolan samarbetar med olika så kallade övningsskolor, där du som lärarstudent deltar i verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar) regelbundet under din utbildning. När du gör praktik i utbildningens verksamhetsförlagda utbildning får du återvända till samma skola flera gånger. På så vis får du möjlighet att skapa en mer långvarig relation både till eleverna och arbetslaget, och du får flera handledare på samma skola.

Vi ger dig ett bra mottagande och en utbildning med hög kvalitet. Skolan är en föränderlig värld och vi utvecklar hela tiden innehållet i våra lärarutbildningar för att möta framtidens skola. Vi är måna om att hålla hög kvalitet och att våra studenter får med sig rätt redskap och förutsättningar för att kunna möta de krav som kommer att ställas på framtidens lärare.

Läraryrket är ett omväxlande och dynamiskt jobb där ingen dag är den andra lik. Som grundlärare spelar du en central roll för att stimulera och motivera elevernas utveckling och lärande och deras vidare läs-, skriv- och matematikutveckling. För ett främja elevers utveckling inom det engelska språket prövar vi under utbildningen olika sätt att lära barn ett främmande språk.

Elevers lust att lära kan väckas i många olika miljöer. Vi arbetar i varierade miljöer, både utomhus i naturen med utomhuspedagogik och inomhus i verkstäder med digitala och analoga redskap. Vi arbetar med kreativt skapande och estetiska lärande med bland annat sång, språklek, bild och film.

På vår lärarutbildning är kontakten nära mellan studenter, lärare och övrig personal. Här finns också fina föreläsningslokaler, grupprum och studieplatser för våra studenter. Ett exempel är Digitalt laborativt centrum – inklusive ett framtidslabb för att utveckla skolans lärmiljöer. Här får du ta del av den senaste utrustningen inom visualisering, simulering och design.

Examen
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, avancerad nivå, 240 hp.


Studier utomlands
Vi vill utbilda morgondagens globala lärare och anser att det är mycket viktigt att fokusera på det internationella perspektivet under din utbildning.
Vi har ett internationellt nätverk vilket gör det möjligt för dig att förlägga delar av din utbildning till universitet och högskolor utomlands. På senare år har våra studenter valt att studera i bland annat Storbritannien, Spanien, Turkiet, Italien och Australien.

Innehåll

Utbildningen omfattar fyra års studier och har följande innehåll:

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
Kurserna behandlar bland annat läraruppdraget, didaktik, ledarskap, bedömning och betygsättning, lärandeteorier och utvecklingsarbete.

Ämnesstudier 150 hp
Du läser kurser i svenska, engelska och matematik om 30 hp vardera, samt 30 hp naturorienterande ämnen/teknik eller samhällsorienterande ämnen.Du skriver dessutom två examensarbeten om vardera 15 hp, inom de ämnen som ingår i utbildningen.

I flera av kurserna ingår så kallade verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar), som är förlagda till någon av de övningsskolor som Högskolan samarbetar med.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp
Den verksamhetsförlagda utbildningsdelen, VFU, ingår i de utbildningsvetenskapliga kurserna där ämnesstudierna integreras genom särskilda undervisningsuppgifter. VFU är en viktig del av lärarutbildningen, som ger dig möjlighet att medverka i det pedagogiska arbetet på skolor och att delta i lärares olika arbetsuppgifter. Du som läser till grundlärare gör din VFU på någon av de övningsskolor i Halland och Skåne som Högskolan samarbetar med.

Utgifter i samband med VFU och VI-dagar, exempelvis resekostnader, står du själv för.


Under din utbildning läser du följande kurser:
År 1
Läraruppdraget åk 4-6, 15 hp (inkl. 3 hp VFU)
Svenska åk 4-6 I, 15 hp
Engelska åk 4-6 I, 15 hp
Matematik åk 4-6 I, 15 hp

År 2
Läraren som ledare åk 4-6, 15hp (inkl. 4,5hp)
Naturorienterande ämnen och teknik åk 4-6 I, 15hp eller
Samhällsorienterande ämnen åk 4-6 I, 15hp
Matematik åk 4-6 II, 15 hp
Bedömningskompetens åk 4-6, 15 hp (inkl. 7,5hp VFU)

År 3
Naturorienterande ämnen och teknik åk 4-6 II, 15hp eller
Samhällsorienterande ämnen åk 4-6 II, 15hp
Examensarbete I för lärare åk 4-6, 15hp
Didaktiska teorier i praktiken åk 4-6, 15hp (ink. 7,5hp VFU)
Engelska åk 4-6 II, 15 hp

År 4
Svenska åk 4-6 II, 15 hp
Specialpedagogiska perspektiv åk 4-6, 9hp.
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod för lärare åk 4-6, 6hp. (A)*
Skolutveckling åk 4-6, 15 hp (inkl. 7,5 hp VFU) (A)*
Examensarbete II för lärare åk 4-6, 15 hp (A)*
* (A) = Kursen ligger på avancerad nivå

Med reservation för eventuella förändringar

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 11301
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 b).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 b).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Åsa Bengtsson
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-08