Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Grundlärarutbildning (åk 4-6) 240 hp

Om programmet

Vill du arbeta med vetgiriga barn i åldrarna 10 till 12 år och undervisa i exempelvis svenska, matematik och engelska? Då ska du söka till vår grundlärarutbildning (åk 4–6).

Här får du lära dig hur man väcker elevernas kunskapslust och lägger grunden för deras fortsatta skolgång. Utbildningen till lärare för barn i grundskolans årskurs 4–6 omfattar fyra års studier.


Som student på grundlärarutbildningen på Högskolan i Halmstad möter du varierade former av undervisning och examination. Den nära kopplingen till verksamheten vid skolor löper som en röd tråd genom hela studietiden.

Vårt mål är att ge dig ett bra mottagande och en utbildning med hög kvalitet. Skolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Vi ser kontinuerligt över och utvecklar innehållet i våra lärarutbildningar för att våra studenter ska få rätt redskap och förutsättningar för att kunna motsvara de krav som kommer att ställas på morgondagens lärare.

På vår lärarutbildning finns det en nära kontakt mellan studenter, lärare och administration. Här finns också fina föreläsningslokaler, grupprum och studieplatser för våra studenter.

Med en grundlärarexamen för årskurs 4–6 kommer du att undervisa barn i åldern 10–12 år. Som grundlärare har du en central roll för att stimulera och motivera elevers vidare läs-, skriv- och matematikutveckling. För ett främja elevers utveckling inom det engelska språket prövar vi under utbildningen olika sätt att lära barn ett främmande språk.

Elevers lust att lära kan väckas i många olika miljöer. Som självklara inslag under Grundlärarutbildningen används därför naturen för utomhuspedagogik, verkstäder för experimentell naturvetenskap samt estetiska lärandeprocesser.

Examen
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, avancerad nivå, 240 hp.


Studier utomlands
Lärarutbildningen i Halmstad satsar på att utöka den interkulturella kompetensen för dig som är lärarstudent. Vi vill utbilda morgondagens globala lärare och anser att det är mycket viktigt att fokusera på det internationella perspektivet under din utbildning.
Vi har ett internationellt nätverk vilket gör det möjligt för dig att förlägga delar av din utbildning till universitet och högskolor utomlands. På senare år har våra studenter valt att studera i bland annat Storbritannien, Spanien, Turkiet, Italien och Australien.

Innehåll

Utbildningen omfattar fyra års studier och har följande innehåll:

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
Kurserna behandlar bland annat läraruppdraget, didaktik, ledarskap, bedömning och betygsättning, lärandeteorier och utvecklingsarbete.

Ämnesstudier 150 hp
Du läser kurser i svenska, engelska, matematik och naturorienterande ämnen/teknik om 30 hp vardera. Du skriver dessutom två examensarbeten om vardera 15 hp, inom de ämnen som ingår i utbildningen.

I flera av kurserna ingår så kallade verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar), som är förlagda till någon av de övningsskolor som Högskolan samarbetar med.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp
VFU integreras både i UVK och i ämnesstudierna. VFU är en viktig del av lärarutbildningen, som ger dig möjlighet att medverka i det pedagogiska arbetet på skolor och att delta i lärares olika arbetsuppgifter. Du som läser till grundlärare gör din VFU på någon av de övningsförskolor som Högskolan samarbetar med.

Utgifter i samband med VFU och VI-dagar, exempelvis resekostnader, står du själv för.

HT 2018 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 11301
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 b).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 b).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Anna Ida Säfström
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-04-05