Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-07-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan 90 hp

Om programmet

Har du akademiska studier inom naturvetenskap, matematik eller teknik? Komplettera dina kunskaper och bli lärare, du behövs!

Är du intresserad av att bli lärare och att dela med dig av dina ämneskunskaper? Genom att gå vår kompletterande pedagogiska utbildning får du möjlighet att undervisa ungdomar på väg mot vuxenlivet och att vara med och påverka framtidens skola.


På lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad kan man läsa till lärare inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Vi erbjuder även en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på 90 hp som vänder sig till dig som redan har ämneskunskaper inom naturvetenskap, matematik eller teknik och som vill arbeta med undervisning i gymnasieskolan.

Den svenska skolan står inför en allvarlig situation då bristen på lärare inom naturvetenskap, matematik och teknik är stor. För dig som utbildar dig till lärare i dessa ämnen är chanserna till framtida arbete mycket goda.

Examen
Ämneslärarexamen med inriktning på arbete i gymnasieskolan, avancerad nivå.


Övrigt
För den ämnesspecifika behörigheten som krävs inför ansökan till programmet se länk ''Ämnesspecifika behörighetskrav för KPU'' i högerrutan.

Inför ansökan till KPU måste du fylla i en obligatorisk bilaga angående behörighet/meriter (se länk ''Obligatorisk bilaga inför ansökan till KPU'' i högerrutan) och skicka in till Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund.

Innehåll

KPU omfattar tre terminers heltidsstudier på totalt 90 hp och innehåller:

- Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
- Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp

Kurserna inom UVK innehåller kunskapsområden inom lärande, didaktik och ledarskap som är centrala för läraryrket och en obligatorisk del för alla blivande lärare. De campusförlagda studierna inom UVK integreras med VFU ute i verksamheten där du får möjlighet att undervisa och koppla dina studier till praktisk undervisning i skolan och ta del av lärares yrkesvardag. Lärarutbildningen har ett väl fungerande samarbete med skolor i Halmstad och närliggande kommuner, och teori och praktik integreras på ett effektivt sätt i din utbildning.

Genom VFU får du också möjlighet att sätta dina kunskaper inom UVK i en undervisnings- och lärandekontext kopplad till matematik, naturvetenskap och teknik. Som student på KPU kommer du att ta del av aktuella forskningsfrågor, och programmet har en nära koppling till lärarutbildningens forskning.

HT 2018 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 11303
 • Behörighetskrav
  SvB/Sv2B, EnA, samt akademiska studier inom ämnena naturvetenskap, matematik och/eller teknik om minst 120 hp (i ett av ämnena), alternativt 120+90 hp (i två av ämnena).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Claes Malmberg
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd


Sidan uppdaterad 2018-07-12