Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Enkätundersökning öppet hus 2018

Enkäten syftar till att utvärdera vad du som besökare tyckte om Högskolan i Halmstads öppet hus 2018 och hur du ser på din framtida utbildning. Enkäten tar ca 2-3 minuter att svara på och dina svar är anonyma.

1. Bostadsort
Categories
3. Hur identifierar du dig själv4. Jag besökte Högskolans öppet hus


5. Besöket på Högskolans öppet hus skedde7. Jag vill läsa vidare på universitet/högskola8. Jag är främst intresserad av att läsa vidare inom (flera alternativ är möjliga)
Multiple selection


9. Före dagens besök på öppet hus hade jag bestämt mig/nästan bestämt mig för vilken utbildning jag vill studera


10. Före dagens besök på öppet hus hade jag bestämt mig/nästan bestämt mig vilken ort/lärosäte jag vill studera vid


11. Dagens besök på öppet hus har hjälpt mig när jag ska välja vad och var jag ska studera


Gradera hur väl nedanstående påståenden stämmer med ditt besök.
12. Informationen före och under öppet hus var bra
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt
13. Det var enkelt att hitta rätt bland montrarna
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt
14. De personer jag pratade med i montrarna var kunniga
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt
15. Det var lätt att hitta till rätt föreläsning
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt
16. Föreläsningarna var intressanta och relevanta
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt
17. De guidade turerna var intressanta och relevanta
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt

Det var det hela …
Undersökningen slut. Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna.
Tävla om biobiljetter!
Vill du tävla om biobiljetter fyller du i uppgifterna nedan. För att delta i tävlingen måste du ha svarat på enkätfrågorna ovan och fyllt i dina kontaktuppgifter och godkänt att Högskolan lagrar dina personuppgifter. Tävlingen pågår under öppet hus-dagen 2018. Totalt tävlar du om 10 biobiljetter och en jury utser de 10 bästa bidragen. Vinnarna kommer att få sina biljetter hemskickade till den adress som uppgivits.

Jag godkänner att kontaktuppgifter lagras av Högskolan i Halmstad. Lagringen sker för att Högskolan ska kunna skicka katalog, eventuella nyhetsbrev samt för viss intern statistik med mera. Lagringen sker i enlighet med Personuppgiftslagen.

Sidan uppdaterad 2018-02-26