Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Arbete i förvaltning 7,5 hp

Om kursen

Kursen belyser introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod, samt vägledning inom rättskälleläran. Tillsynsarbetet ska också granskas. Efter avslutad delkurs ska studenten tillägna sig kunskap om rättsreglerna som styr lagstiftning och interaktionen mellan den offentliga förvaltningen genom myndigheter med flera organ och dem som har att följa de offentligrättsliga reglerna.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Distans/Internet, 50%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 10127
 • Startar Vecka 36
 • Undervisningstid blandade tider
 • Antal obligatoriska sammankomster
 • Behörighetskrav
  30 hp inom miljövetenskap eller motsvarande
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16