Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tillämpad miljörätt 7,5 hp

Om kursen

Kursens fokus ligger i huvudsak på att lära sig tillämpa miljöbalkens mål, syfte, struktur och tillämpningsområde. Till miljöbalken hör dessutom ett stort antal förordningar och föreskrifter, som har meddelats med stöd av bestämmelser i miljöbalken. Delkursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper i miljöbalken och dess tillämpning. Tillämpningen av miljölagstiftningen innebär även att studenten också skall få insikt i kopplingarna till samhälleliga och ekonomiska perspektiv.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Distans/Internet, 50%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 10128
 • Startar Vecka 45
 • Undervisningstid blandade tider
 • Antal obligatoriska sammankomster
 • Behörighetskrav
  30 hp inom miljövetenskap eller motsvarande.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16