Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Flervariabelanalys 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande flerdimensionell reell analys, speciellt inom områden som är viktiga för teknik och naturvetenskap. I kursen ingår formulering av fysikaliska problem i matematiska termer och lösning av både större problem med tillgång till hjälpmedel och mindre med papper och penna.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2018 (Halmstad, 50%)
  • Anmälningskod 13306
  • Startar Vecka 45
  • Undervisningstid dagtid
  • Behörighetskrav
    Kurserna Envariabelanalys 7,5 hp och Linjär algebra 7,5 hp eller kurserna Tillämpad Matematik I, II och III (22,5 hp).
  • Urvalsregler
    Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
    Mer information om urvalsregler.
  • Studieavgift
    För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
  • Öppen för sen anmälan

Anmäl dig nu!

Sidan uppdaterad 2017-11-20