Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Terrestra ekosystem 15 hp

Om kursen

Denna fördjupningskurs ger en översikt av de ekologiska processer som pågår i landekosystem, främst i norra Europa; skogar, jordbruksområden men även i viss mån i urbana miljöer. Artsamhällen och flöden studeras med fokus på naturvårdsaspekter. Som kursdeltagare kommer du också att använda och diskutera ett urval provtagnings- och analysmetoder som används inom terrester ekologi i samband med ett projektarbete. Kursen ges på engelska om internationella studenter finns antagna.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på engelska.

Sidan uppdaterad 2017-11-20