Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Funktionell anatomi 7,5 hp

Om kursen

Kursen tar upp funktionella aspekter kopplade till rörelse-stödjeapparaten. Den syftar till att ge dig en förståelse för hur muskulära, mekaniska och neurologiska principer samverkar och styr enskilda och mer komplexa rörelsekedjor och hur dessa principer anpassas till olika individ- och miljöfaktorer.
I praktiska moment får du genomföra enklare rörelseanalyser. Vi studerar vad som sker vid en funktionell rörelse och du tränas på att se skillnaden mellan ett funktionellt och dysfunktionellt rörelsemönster.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2019 (Halmstad, 50%)
 • Anmälningskod 20114
 • Startar Vecka 13
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Anatomi och fysiologi 15 hp.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Inställd

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16