Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Funktionell anatomi 7,5 hp

Om kursen

Kursen tar upp funktionella aspekter kopplade till rörelse-stödjeapparaten. Den syftar till att ge dig en förståelse för hur muskulära, mekaniska och neurologiska principer samverkar och styr enskilda och mer komplexa rörelsekedjor och hur dessa principer anpassas till olika individ- och miljöfaktorer.
I praktiska moment får du genomföra enklare rörelseanalyser. Vi studerar vad som sker vid en funktionell rörelse och du tränas på att se skillnaden mellan ett funktionellt och dysfunktionellt rörelsemönster.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2019 (Halmstad, 50%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16