Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Miljöfarlig verksamhet 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att studenten tillägnar sig kunskaper om miljöfarlig verksamhet samt kunna använda relevant lagstiftning. Studenten tillägnar sig även kunskaper att granska verksamheternas rapporter som lämnas in till myndigheterna. Kursen mål är att öka förståelsen för det miljöskyddsarbete verksamheterna utför samt myndigheternas tillsynsarbete. Vidare avser kursen att stimulera en studerande till ett granskande och problemlösande förhållningssätt.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2019 (Distans/Internet, 50%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 20129
 • Startar Vecka 13
 • Undervisningstid blandade tider
 • Antal obligatoriska sammankomster 0
 • Behörighetskrav
  Arbete i förvaltning 7,5 hp, Tillämpad miljörätt 7,5 hp samt Miljökommunikation 7,5 hp.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Öppen för sen anmälan

Anmäl dig nu!

VT 2020 (Distans/Internet, 50%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 20129
 • Startar Vecka 13
 • Undervisningstid blandade tider
 • Antal obligatoriska sammankomster 0
 • Behörighetskrav
  Arbete i förvaltning 7,5 hp, Tillämpad miljörätt 7,5 hp samt Miljökommunikation 7,5 hp.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Öppen för sen anmälan

Anmäl dig nu!

Sidan uppdaterad 2018-11-16