Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Finita elementmetoden (FEM) 7,5 hp

Om kursen

Kursens syfte är att ge dig grundläggande kunskap och förståelse för finita elementmetodens matematiska grund, dess möjligheter och begränsningar. Målet är att du ska få förmåga att använda den som ett effektivt redskap i den framtida yrkesverksamheten som ingenjör. Speciell vikt läggs vid ett projektarbete där problemlösning inom tekniska tillämpningar stöds av kraftfulla programpaket.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2019 (Halmstad, 50%)

Anmäl dig nu!

VT 2020 (Halmstad, 50%)

Anmäl dig nu!

Sidan uppdaterad 2018-11-16