Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Floristik och faunistik 7,5 hp

Om kursen

På kursen undersöker du viktiga biotoper i den halländska naturen och lär dig känna igen de växter och djur som lever där. Kursen ger goda möjligheter att träna dig i att självständigt använda bestämningslitteratur. Du tillbringar största delen av kursen ute i fält. Viss förkunskap om naturen är önskvärd eftersom tempot är relativt högt. Kursen ges under tre veckor i juni och två veckor i augusti.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmärkning
Undervisning sker i veckorna 24-26 samt 31-32. Mellan dessa veckor utförs ett projektarbete.

Sommar 2018 (Halmstad, 50%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-06-13