Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-11-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Livet i tångskogarna 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge dig artkunskap, liksom kunskap om hur de vanligaste kustnära ekologiska samhällena är sammansatta. Vi besöker olika lokaler längs den halländska kusten, där vi i fält studerar alger och marina djur i hällkar, algskogar och på sandbottnar. Vissa organismer insamlas genom fridykning eller håvning, och studeras sedan på Högskolans biologilaboratorium. Kursen ges under två veckor i juni och tre veckor i augusti. I kursen ingår ett projektarbete.

Undervisning sker i veckorna 24-25 samt 32-34. Mellan dessa veckor utförs ett projektarbete.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sommar 2017 (Halmstad, 100%)

Anmäl dig nu!

Sidan uppdaterad 2016-11-07