Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Miljöskydd 30 hp

Om kursen

Kursen Miljöskydd, 30 hp, är en distanskurs som består av fyra delkurser:
– Arbete i förvaltning, 7,5 hp,
– Tillämpad miljörätt, 7,5 hp,
– Miljökommunikation, 7,5 hp samt
– Miljöfarlig verksamhet, 7,5 hp.

Kurspaketet bidrar till att fördjupa studentens ämneskunskaper och färdigheter inom miljöskydd.

Kursen ger möjlighet för studenten att förbereda sig inför arbete där miljöskydd bedrivs, så som miljökontor inom kommun eller på företag. Studenten tränas i att planera, genomföra och utvärdera miljöskydd.

Fokus sätts på juridik inom miljöskydd som är det främsta och viktigaste verktyget för att göra miljöskyddande bedömningar, för att sedan kunna kommunicera dessa bedömningar och skapa förståelse för dess relevans ingår miljökommunikation.

Inom delkursen miljöfarlig verksamhet ges studenten inblick i de mest miljöbelastande verksamheterna och tränas i att tillämpa sina förvärvade kunskaper.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Distans/Internet, 50%)
 • Anmälningskod KP003
 • Startar Vecka 36
 • Undervisningstid blandade tider
 • Antal obligatoriska sammankomster 0
 • Behörighetskrav
  30 hp inom miljövetenskap eller motsvarande.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16