Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Biomedicin - inriktning fysisk träning 180 hp

Om programmet

Vill du veta mer om människans biologi från cellen till hela människokroppen? Gillar du att ha kunskap om hur träning och fysisk aktivitet påverkar funktion, prestation och allmän hälsa? Då är Biomedicin – inriktning ­fysisk träning utbildningen för dig. Denna utbildning passar dig som är intresserad av hur kroppen fun­gerar, vad som sker vid ohälsa och hur ett aktivare liv kan hjälpa människor att må och prestera bättre.

Biomedicinutbildningen syftar till att öka förståelsen för människokroppen och hur den påverkas av olika faktorer. Du fördjupar dina kunskaper om kroppens uppbyggnad och funktion, på molekyl-, cell-, organ- och helkroppsnivå. Biomedicinutbildningen har en naturvetenskaplig bas och börjar med kurser i anatomi, fysiologi, kemi, cell- och mikrobiologi, där exempel och praktiska tillämpningar berör fysisk träning, nutrition, funktion och prestation vid hälsa såväl som ohälsa. Studierna fortsätter inom till exempel cellfysiologi, träningsfysiologi, molekylärbiologi och träningslära.

En biomedicinare med inriktning fysisk träning studerar naturvetenskapligt fysisk aktivitet/träningens grundläggande roll för människors hälsa samt människokroppens förmåga att anpassa sig till olika fysiologiska utmaningar och miljöer. Utbildningen varvar teoretiska kunskaper om människokroppen med praktiska färdigheter i att hantera kvalificerade laborativa metoder både på cell- och helkroppsnivå såväl vid fysisk träning som vid ohälsa. Delar av undervisningen sker i laborations- och träningslokaler på campus. Under utbildningen gör du praktik inom valfri biomedicinsk eller träningsfysiologisk verksamhet samt genomför en mindre experimentell/laborativ studie inom ämnesområdet vilken du skriver ihop till ett vetenskapligt examensarbete.

Efter utbildningens slut har du möjlighet att ta en internationell licens via National Strength and Conditioning Association (NSCA), som Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS) för att kunna arbeta med tränande människor, såväl enskilt som i grupp.

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Efter avslutad examen kan du jobba i privata biomedicinska laboratorier och testlaboratorier eller inom verksamheter med produkter och tjänster som används för att förebygga eller behandla ohälsa. Det kan vara i den medicinska eller träningsrelaterade branschen, till exempel som produktspecialist, hälsovägledare, fystränare eller testledare för idrottare. En annan möjlig karriärväg är att gå en kompletterande utbildning på ett år och bli biomedicinsk analytiker med legitimation för att jobba på sjukhus.

Studier utomlands
Utöver Högskolans internationella samarbeten, har programmet avtal med Worcester University, Storbritannien, där du kan söka en utbytesplats. Du kan även skriva ditt examensarbete utomlands. Till detta finns stipendier att söka.

Övrigt
Vissa kurser inom programmet kan komma att ges på engelska och inslag av engelska kan förekomma i alla kurser.

Innehåll

Följande kurser läses inom biomedicin -inriktning fysisk träning:

Anatomi och fysiologi* 15 hp (1-30) G
Kemi* 7,5 hp (1-30) G
Biokemi och näringslära* 7,5 hp (1-30) G
Cellbiologi* 7.5 hp (1-30) G
Funktionell anatomi* 7,5 hp (31-60) G
Mikrobiologi * 7,5 hp (31-60) G
Träningslära* 7.5 hp (31-60) G
Träningsfysiologi* 7.5 hp (31-60) G
Biomedicinska laboratoriemetoder* 7.5 hp (31-60) G
Cellfysiologi* 7.5 hp (31-60) G
Epidemiologi och biostatistik* 7.5 hp (1-30) G
Patofysiologi och farmakologi* 7.5 hp (31-60) G
Molekylärbiologi och immunologi*7,5 hp (31-60) G
Biomekanik 7,5 hp G
Idrottspsykologi 7.5 hp G
Praktisk professionell träning* 7.5 hp (31-60) G
Biomedicinska mätmetoder* 7,5 hp (31-60) G
Fördjupad tränings och näringsfysiologi * (61-90) 7,5 hp G
Vetenskapsteori, metod och etik* 7.5 hp (61-90) G
Examensarbete inom biomedicin* 15 hp (61-90) G
Entreprenörskap och hälsoinnovation inom biomedicin 7,5
hp G
Valfri kurs inom ämnesområdet 7,5 hp (1-30) G

* Ingår i huvudområdet biomedicin
G=Grundnivå

Sidan uppdaterad 2018-05-02