Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Miljö, innovation och hållbarhet 180 hp

Om programmet

Hållbarhetsarbete på företag och i organisationer blir allt mer betydelsefullt. Vill du vara med och driva denna viktiga samhällsutveckling? Ser du dig själv som chef eller ledare i framtiden? Då är Miljö, innovation och hållbarhet programmet för dig. Här rustas du inför de mångfasetterade och komplexa utmaningar som hållbarhetsarbete i olika typer av verksamheter kan innebära.

- Tvärvetenskaplig utbildning

- Led framtidens hållbarhetsarbete

- Skapa förutsättningar för en internationell karriär


På programmet Miljö, innovation och hållbarhet får du det bästa av två världar. Programmet är tvärvetenskapligt, och ger dig på så sätt en naturvetenskaplig grund och kunskaper om våra natur- och miljöresurser, kombinerat med en samhällsvetenskaplig spets. Du får verktyg för att leda människor, driva hållbarhetsfrågor och fatta beslut i olika typer av organisationer, med hjälp av kunskaper och färdigheter i bland annat ledarskap, kommunikation, miljömanagement, projektledning, hållbara affärsmodeller och miljöjuridik. Kopplingar till teknik- och ekonomiområdet finns i kurser som behandlar energifrågor, vattenreningstekniker och cirkulär resursanvändning och ekonomi.

Som student på programmet får du samverka med det omgivande samhället, till exempel genom studiebesök, projekt och praktik. Det ger dig insyn i arbetslivet, och du får möjlighet att knyta viktiga kontakter redan under din studietid. Programmet har också en tydlig internationell karaktär, vilket innebär att du rustas för att möta globala miljöutmaningar. Du har möjlighet att studera en termin utomlands, till exempel i Brasilien, Kina eller USA.

Examen
Kandidatexamen


Arbetsområden
Det finns ett stort behov av kompetens som implementerar och driver företags och organisationers hållbarhetsåtaganden. Efter avslutad examen är du väl rustad för att leda hållbarhetsarbetet både i privat och offentlig sektor. Miljö, innovation och hållbarhet är ett unikt program som utbildar miljöbranschens framtida ledare, strateger, konsulter och innovatörer.

Studier utomlands
Kurser som motsvarar ett helt läsår ges på engelska, och möjliggör därmed internationalisering på hemmaplan eller genom en utlandstermin.

Övrigt
Undervisning sker både på svenska och engelska.
Programmet ger behörighet till Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap, 60 hp

Innehåll

Termin 1
Miljöresurer och innovation för hållbarhet, 7,5 hp
Vattnets kemi och kretslopp, 7,5 hp
Markvetenskap- kretslopp och resurser, 7,5 hp
Atmosfär och klimat, 7,5 hp

Termin 2
Hållbara energisystem, 7,5 hp
Geografiska informationssystem, 7,5 hp
Ekologi, 5 hp
Vetenskapligt skrivande och retorik, 7,5 hp
Samverkan för hållbar utveckling, 2,5 hp

Termin 3
Miljömanagement, 10 hp
Ledarskap- konsten att leda andra, 5 hp
Miljörätt, 15 hp

Termin 4
Circular economy, 7,5 hp
Vetenskaplig metodik, 7,5 hp
Ecosystems services and sustainable community development, 15 hp

Termin 5

Innovation for sustainable business development, 7,5 hp
Innovations in water management, 7,5 hp
Communication strategies and governance for sustainability, 7,5 hp
Environmental monitoring, 7,5 hp

Termin 6
Examensarbete i miljövetenskap, 15 hp
Project management for sustainability, 7,5 hp
Praktiskt hållbarhetsarbete, 7,5 hp

Med reservation för ändringar

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 10016
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
  Eller:
  Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-23