Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Naturvård och artmångfald 180 hp

Om programmet

Jordens rika mångfald med miljontals arter, växter, djur, svampar och alger hotas genom människans aktiviteter. I dag, mer än någonsin, behövs en ny generation artkunniga biologer som i sin yrkeskarriär kan vara med och bevara mångfalden på vår jord. Vill du bidra till detta viktiga arbete? Då är Naturvård och artmångfald rätt utbildning för dig!

– Unikt utbildningsprogram i Sverige

– Kunskap för en hållbar framtid

– Grön biologi


Det är först när vi förstår varje arts roll som vi kan börja förstå hur naturen fungerar i sin helhet. Biologer med hög artkunskap behövs nu och i framtiden – och ”artexpert” kan bli ditt yrke om du läser Naturvård och artmångfald. Verklig expertis tar visserligen en hel livstid att uppnå, men grunderna får du hos oss.

Med en blandning mellan teori och praktik ger utbildningen Naturvård och artmångfald en bred bas i biologi-ämnet, från cellbiologi och fysiologi till systematik. Fokus ligger på ekosystem, ekologi och naturvård. Du studerar bland annat arter och artsamhällen i olika miljöer och näringsvävar. Du får lära dig att arbeta med Geografiska informationssystem (GIS) och att kommunicera frågor om biologisk mångfald, naturskydd och miljöförändringar. Hallands geografiska läge mellan hav, jordbruk, sanddyner och skog är till stor fördel och underlättar studierna av många olika naturtyper.

I fördjupningskurserna undersöker vi ekologin i vattenmiljöer, skogar och jordbruksmark, ofta i projektform och ute i fält, samt studerar naturvårdsbiologi. Vissa kurser ges på engelska, och vi har ofta utbytesstudenter. Du avslutar med ett examensarbete kopplat till aktuella forskningsprojekt eller i samarbete med en extern aktör: till exempel en kommun, en länsstyrelse eller ett konsultföretag i biologibranschen.

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Som artkunnig naturvårdsbiolog har du många arbetsfält inom miljöövervakning och naturvård att välja mellan. Du kan arbeta på länsstyrelser, kommuner och statliga myndigheter, såsom Naturvårdsverket, som egenföretagande artexpert och inventerare eller som konsult. Våra studenter går vidare till en bred arbetsmarknad som tex. natur- och viltvårdare, naturvårdshandläggare, reservatsföreståndare, naturguider eller naturvårdskonsulter. Några väljer att fortsätta i den akademiska världen som lärare eller forskare.

Studier utomlands
Vi uppmuntrar till utlandsstudier, framförallt under programmets tredje år. Vi har avtal med flera utländska lärosäten, främst inom Erasmusprogrammet. Möjligheter till studier i andra världsdelar förekommer genom olika samarbetsavtal, i huvudsak kring examensarbeten.

Övrigt
Programmet ger behörighet till Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap, 60 hp.

Innehåll

Följande kurser läses inom programmet Naturvård och artmångfald:

Obligatoriska kurser (a):
Akvatisk biologi och naturvård 15 hp (31-60)*
Naturvärdesbedömning 7,5 hp (31-60)*
Botanik - fysiologi och anatomi 7,5 hp (31-60)*
Cellbiologi 7,5 hp (1-30)*
Ekologi 7,5 hp (1-60)*
Evolution 7,5 hp (1-30)*
Floristik och faunistik 7,5 hp (sommarkurs)
Fältbiologi och systematik 7,5 hp (1-30)*
GIS med natur- och miljövårdsvårdsinriktning 7,5 hp (1-30)*
Kemi för naturvårdare 7,5 hp
Metodik inom naturvårdsarbete 7,5 hp
Naturvårdsbiologi 15 hp (61-90)*
Terrestra ekosystem 15 hp (61-90)*
Zoologisk fysiologi 7,5 hp (1-60)*
Zoologisk morfologi 7,5 hp (31-60)*

Valbara kurser(a):
Arbete i förvaltning 7,5 hp (31-60)*
Examensarbete inom biologi 15 hp (b)(61-90)*
Examensarbete inom biologi 22,5 hp (b)(61-90) *
Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp
Praktik i biologi 7,5 hp
Taxonomi och fylogeni 7,5 hp
Tillämpad miljörätt 7,5 hp
Viltbiologi 7,5 hp (61-90)*

* Kursen ingår i huvudområdet biologi.

a) De obligatoriska kurserna utgör 90 hp av utbildningen.
b) Upp till 15 hp av de obligatoriska kurserna kan bytas ut mot andra kurser (vid HH eller annat lärosäte) om studenten vill profilera sin utbildning, se även not d.
c) De valbara kurserna inklusive examensarbete utgör 90 hp av utbildningen.
d) Även valbara kurser kan bytas ut mot andra kurser vid HH eller annat lärosäte, men sammantaget max 15 hp för obligatoriska och valbara kurser tillsammans.

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 10023
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik C, Naturkunskap B (områdesbehörighet 3).
  Eller:
  Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2 (områdesbehörighet A3).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Göran Sahlen
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Följ oss på Instagram:
@naturvardhhlänk till annan webbplats

Naturvård och artmångfald
Sidan uppdaterad 2018-12-11