Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Magisterprogram i biomedicin inriktning fysisk träning och prestation 60 hp

Om programmet

En biomedicinare med inriktning fysisk träning och prestation studerar naturvetenskapligt fysisk aktivitet/träningens grundläggande roll för människors hälsa samt människokroppens förmåga att anpassa sig till olika fysiologiska utmaningar och miljöer.

Under första terminen behandlas männi­skokroppens funktion ur ett träningsfysiologiskt pers­pektiv med fokus på fysiska begränsningar och möjligheter vid hälsa och ohälsa. Även vetenskapliga metoder och mät- och utvärderingsmetoder inom det biomedicinska området behandlas.

På programmets andra termin kan du välja att skriva en magisteruppsats om antingen 30 hp eller 15 hp inom ämnesområdet biomedicin med träningsfysiologisk applikation. Om du väljer att skriva en magisteruppsats om 15 hp kan du läsa en eller flera valfria kurser på totalt 15 hp inom huvudområdet på avancerad nivå, eller göra ett ämnesintegrerat projekt i biomedicin – inriktning fysisk träning och prestation på en arbetsplats relaterad till huvudområdet.

Examen
Filosofie Magisterexamen med huvudområdet Biomedicin - fysisk träning och prestation (Degree of Masters of Science with a major in Exercise Biomedicine Human Performance (one-year))


Arbetsområden
Studierna på magisterprogrammet förbereder dig för en karriär inom den fysiologiska delen av idrottsfältet och/eller möjlighet att fortsätta till högre studier på master eller doktorandnivå.

Studier utomlands
Du har inom utbildningen möjlighet att studera eller utföra moment utomlands vid något av våra partneruniversitet eller vid universitet du kontaktat på egen hand.

Övrigt
Magisterprogrammet ges enbart på engelska. Delar av programmet ges som distans/campus undervisning på Högskolan i Halmstad.

Innehåll

Programmet läses över två terminer där den första terminens studier består av kurserna:

 • Människans prestationsförmåga dess begränsningar och möjligheter, 7,5 hp
 • Vetenskapliga metoder med naturvetenskaplig inriktning, 7,5 hp,
 • Mäta och bedöma kroppens prestationsförmåga 7,5 hp
Samt välja på en av följande kurser (bereonde på om studenten har idrottsfysiologi sen tidigare):
 • Människans prestationsförmåga dess begränsningar och möjligheter 2, 7,5 hp
eller
 • Träningsfysiologi 7,5 hp

Under programmets andra termin kan studenterna välja att antingen skriva:
 • Examensarbete inom biomedicin- fysisk träning och prestation, 30 eller 15 hp

De studenter som skriver en 15 hp magisteruppsats kan då även välja på att läsa:
 • Ämnesintegrerat projekt i biomedicin - fysisk träning och prestation 15 hp*

*) Vid ämnesintegrerat projekt ges du möjlighet att applicera dina teoretiska kunskaper tillägnade under termin 1 praktiskt i ett projekt där du praktiskerar på ett biomedicinskt och/eller träningsföretag, frivilligorganisationer eller liknande inom områdena biomedicin och/eller fysisk träning.

HT 2018 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 10018
 • Behörighetskrav
  Kandidatexamen med huvudområdet biomedicin eller motsvarande inklusive 90 hp inom naturvetenskapliga ämnen varav minst 7,5 hp cellbiologi, 7,5 hp biokemi, 7,5 hp humanfysiologi eller motsvarande. Engelska 6.
 • Urvalsregler
  Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Ann Bremander
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd


Sidan uppdaterad 2018-04-16