Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Magisterprogram i biomedicin inriktning fysisk träning och prestation 60 hp

Om programmet

En biomedicinare med inriktning fysisk träning och prestationsförmåga studerar fysisk aktivitet ur ett naturvetenskapligt perspektiv, dess roll för människors hälsa och hur människokroppens kan anpassa sig till olika fysiologiska utmaningar och miljöer.

Under första terminen studeras människokroppens funktion vid hälsa och ohälsa från ett träningsfysiologiskt perspektiv med fokus på både fysiska begränsningar och möjligheter. Den första terminen studeras även vetenskapliga metoder, samt mät- och utvärderingsmetoder inom det biomedicinska området.

På programmets andra termin kan du välja mellan att skriva en magisteruppsats om antingen 30 hp eller 15 hp inom ämnesområdet biomedicin med träningsfysiologisk inriktning. Om du väljer att skriva en magisteruppsats om 15 hp, kan du dessutom läsa en eller flera valfria kurser på totalt 15 hp på avancerad nivå inom huvudområdet, eller göra ett projekt i biomedicin – inriktning fysisk träning och prestation, på en arbetsplats relaterad till huvudområdet.

Examen
Filosofie Magisterexamen med huvudområdet Biomedicin - fysisk träning och prestation (Degree of Masters of Science with a major in Exercise Biomedicine Human Performance (one-year))


Arbetsområden
Studierna på magisterprogrammet förbereder dig för en karriär inom det träningsfysiologiska området och/eller möjlighet att fortsätta till högre studier på master eller doktorandnivå.

Studier utomlands
Du har inom utbildningen möjlighet att studera eller utföra moment utomlands vid något av våra partneruniversitet eller vid universitet du kontaktat på egen hand.

Övrigt
Magisterprogrammet ges enbart på engelska.

Innehåll

Programmet läses över två terminer där den första terminens studier består av kurserna:

– Människans prestationsförmåga dess begränsningar och möjligheter I, 7,5 hp

– Vetenskapliga metoder med naturvetenskaplig inriktning, 7,5 hp

– Mäta och bedöma kroppens prestationsförmåga 7,5 hp

Samt välja på en av följande kurser (beroende på om studenten har idrottsfysiologi sen tidigare):

– Människans prestationsförmåga dess begränsningar och möjligheter II, 7,5 hp
eller
– Träningsfysiologi 7,5 hp

Under programmets andra termin kan studenterna välja att antingen skriva:

– Examensarbete inom biomedicin - fysisk träning och prestation, 30 eller 15 hp

De studenter som skriver en 15 hp magisteruppsats kan då även välja på att läsa:

– Ämnesintegrerat projekt i biomedicin - fysisk träning och prestation 15 hp*

*) Vid ämnesintegrerat projekt ges du möjlighet att applicera dina teoretiska kunskaper praktiskt i ett projekt, där du praktiserar på ett biomedicinskt och/eller träningsföretag, en frivilligorganisation eller liknande inom områdena biomedicin och/eller fysisk träning.

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Utbildningsplan
 • Anmälningskod 10018
 • Behörighetskrav
  Kandidatexamen med huvudområdet biomedicin eller motsvarande inklusive 90 hp inom naturvetenskapliga ämnen varav minst 7,5 hp cellbiologi, 7,5 hp biokemi, 7,5 hp humanfysiologi eller motsvarande. Engelska 6.
 • Urvalsregler
  Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Åsa Andersson
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd


Sidan uppdaterad 2018-04-16